Cập nhật thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima - I - Nhật Bản - 17/4

Hiệp Khách Quậy Trong mẫu nước mưa lấy ngày 15/4/2011, quan trắc thấy đồng vị phóng xạ nhân tạo là I-131 ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường. Xin mời đọc tiếp.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

T Công tác x lý thông tin s cnhà máy đin ht nhân Fukushima I

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA- I NHẬT BẢN

(Ngày 17/4/2011)

 

1. Tình hình khu vực nhà máy

 Từ ngày 15/4, TEPCO đã thả xuống vùng biển gần cổng lấy nước của nhà máy Fukushima I khoảng 1 tấn khoáng chất zeolite có khả năng hấp thụ chất phóng xạ như Cs-137.

 Theo kế hoạch ban đầu, việc bơm khí ni-tơ vào bên trong lớp bảo vệ bê tông cốt thép của Tổ máy số 1 được tạm dừng vào ngày 16/4. Nhưng hiện tại việc bơm khí sẽ được tiếp tục để duy trì mật độ khí ni-tơ cần thiết.

2. Tình hình phóng xạ môi trường tại Nhật Bản

 Ngày 14/4, mẫu nước biển lấy gần cống xả của nhà máy tiếp tục phát hiện thấy I-131 ở mức gấp 1600 lần giới hạn cho phép.

 Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết nồng độ phóng xạ trong nước biển gần nhà máyFukushima I không có sự thay đổi đột biến nào sau khi 10.393 tấn nước nhiễm phóng xạ thấp (ít hơn so với kế hoạch 1.100 tấn) được xả ra biển.

 Suất liều gamma đo lúc 10:00 ngày 17/4 giờ Nhật Bản tại sân bay Narita là 0,115 µSv/h, tại sân bay Haneda là 0,083 µSv/h, tương đương giá trị phông tự nhiên.

3. Tình hình phát tán phõng xạ vào môi trường tại Việt Nam:

 Trong mẫu son khí do Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đo tại Đà Lạt, ngoài các đồng vị phóng xạ tự nhiên là Be-7 (có nguồn gốc từ tia vũ trụ), K-40, Th-232 và U-238 (có nguồn gốc từ bụi đất); còn tiếp tục ghi nhận được đồng vị phóng xạ nhân tạo I-131 với nồng độ rất thấp và có xu hướng giảm mạnh.

http://www.vaec.gov.vn/Portals/0/Images/TinTuc/17.4.2011_CTBTO.jpg

Đồ thị quang trắc phông phóng xạ. Xem thêm phụ lúc để biết chi tiết

 Trong mẫu nước mưa lấy ngày 15/4/2011, quan trắc thấy đồng vị phóng xạ nhân tạo là I-131 ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường.

 Các giá trị đo tại trạm quan trắc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) cho thấy không có mức tăng phông bức xạ bất thường trong ngày 17/4/2011 so với ngày 16/4/2011.

(Số liệu cụ thể xem tại PHỤ LỤC). 

Giá trị giới hạn về nồng độ phóng xạ quy định theo tiêu chuẩn của Việt Nam là 10 triệu µBq/m3 đối với I-131 và 2 triệu µBq/m3đối với Cs-137.

>> Download PHỤ LỤC

Tổ công tác của Bộ KH&CN đã được thành lập bao gồm các nhà quản lý và chuyên gia của Viện Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn và bức xạ hạt nhân, Cục năng lượng nguyên tử nhằm cung cấp thông tin chính xác về tình hình sự cố của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I do ảnh hưởng của động đất và sóng thần.

Theo đó, Tổ công tác sẽ chịu trách nhiệm thu thập và xử lý thông tin từ nguồn tin của Nhật Bản, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Hội hạt nhân thế giới và các đài truyền hình quốc tế. Thông tin sẽ được cung cấp cho các cơ quan truyền thông hàng ngày cho đến khi sự cố được xử lý xong ở Nhật Bản.


Theo Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Mời đọc thêm