Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>

Kho download giáo án - bài tập - phần mềm

  • Đề thi - học liệu: Thư viện đề thi trắc nghiệm, đề kiểm tra, đề thi HSG, đề thi ĐH, tốt nghiệp. Đề thi thử ĐH, thi thử Tốt nghiệp. Kho đề thi tự luận, tài liệu tổng hợp kiến thức, tóm tắt lý thuyết.
  • Giáo án - bài giảng: Kho giáo án điện tử, bài giảng điện tử, giáo án word.
  • Sách báo - tài liệu tham khảo: Sách, ebook vật lý, các chuyên đề, kho luận văn, tài liệu phương pháp học tập, tài liệu tham khảo các khối Trung học và ĐH.
  • Phần mềm chọn lọc: Tuyển tập phần mềm dạy học, phần mềm vật lý, phần mềm hữu ích cho máy tính HS và Giáo viên.


Kho download là nơi chia sẻ những tài liệu giáo dục của Thư Viện Vật Lý. Tại đây, các bạn có thể tự do download các tài liệu, chia sẻ cho bạn bè và bình luận, trao đổi, đánh giá về các vấn đề liên quan đến các tài liệu đó.

Hiện nay Thư Viện Vật Lý đã ở trạng thái dừng cập nhật mới. Các tài liệu cũ chúng tôi cố gắng giữ lại trọn vẹn nhất để các bạn download.