Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm học ngoại ngữ

Các Tài liệu Phần mềm học ngoại ngữ

Từ khóa: Phần mềm học ngoại ngữ

Tải miễn phí Các tài liệu từ chuyên mục Phần mềm học ngoại ngữ. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Phần mềm tập nói Tiếng Anh v1.0

• 6,524 lượt tải về

• Tải lên bởi: h

• Ngày tải lên: 04/07/2011

Phần mềm đọc Tiếng Anh

• 9,175 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hien

• Ngày tải lên: 02/09/2009

Phần mềm học TOEFL

• 7,747 lượt tải về

• Tải lên bởi: h

• Ngày tải lên: 20/08/2009

Phần mềm học ngoại ngữ