Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm soạn thảo hình ảnh

Các Tài liệu Phần mềm soạn thảo hình ảnh

Từ khóa: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

Tải miễn phí Các tài liệu từ chuyên mục Phần mềm soạn thảo hình ảnh. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Hình vẽ vật lý hỗ trợ soạn giáo trình (Vũ Duy Phương)

• 2,707 lượt tải về

• Tải lên bởi: VŨ DUY PHƯƠNG

• Ngày tải lên: 27/10/2014

Phần mềm chèn hình vật lý trong word

• 2,590 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 01/05/2014

Phần mềm vẽ đồ thị (tiếng việt)

• 4,549 lượt tải về

• Tải lên bởi: tinhlv_56

• Ngày tải lên: 26/01/2013

Phần mềm làm lịch cá nhân 2012 đẹp

• 6,963 lượt tải về

• Tải lên bởi: Taluma

• Ngày tải lên: 01/02/2012

Chương trình vẽ đồ thị Origin6

• 2,266 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc

• Ngày tải lên: 13/06/2011

700 hình ảnh được scan từ SGK 10-11-12

• 10,215 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 20/03/2011

Phần mềm chụp ảnh màn hình - FastStone Capture 6.5

• 1,457 lượt tải về

• Tải lên bởi: Taluma

• Ngày tải lên: 29/07/2011

Phần mềm quay video màn hình: BB FlashBack

• 2,922 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 09/01/2011

Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher

• 1,061 lượt tải về

• Tải lên bởi: Colorado U.

• Ngày tải lên: 27/09/2010

Phần mềm chụp ảnh màn hình

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: PHẠM ĐỖ LỘC

• Ngày tải lên: 27/08/2010

Trang hiện tại: 1 / 2

>> Qua Trang 2 / 2

 Phần mềm soạn thảo hình ảnh