Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm về trắc nghiệm

30 Tài liệu Phần mềm về trắc nghiệm

Từ khóa: Phần mềm về trắc nghiệm

Tải miễn phí 30 tài liệu từ chuyên mục Phần mềm về trắc nghiệm. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Chương trình trộn đề và chấm bài trắc nghiệm

• 1,212 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Vũ Nguyên

• Ngày tải lên: 24/10/2019

Chương trình trộn đề trắc nghiệm TronDe

• 595 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Vũ Nguyên

• Ngày tải lên: 16/03/2019

Chương trình trộn đề trắc nghiệm TronDe

• 594 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Vũ Nguyên

• Ngày tải lên: 13/02/2019

McMIX-Pro 2018

• 4,869 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 01/10/2018

Phần mềm soạn trắc nghiệm Smart Test (Full)

• 5,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 03/08/2018

Phần mềm trộn câu hỏi trắc nghiệm

• 3,388 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuyduong11102010

• Ngày tải lên: 04/04/2015

Phần mềm trắc nghiệm và mô phỏng các hiện tượng vật lý lớp 12

• 1,843 lượt tải về

• Tải lên bởi: danh

• Ngày tải lên: 21/12/2012

Phần mềm trắc nghiệm TestProQz

• 3,145 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Huy Hoàng

• Ngày tải lên: 06/06/2012

Phần mềm trắc nghiệm TestProQz

• 619 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Huy Hoàng

• Ngày tải lên: 03/06/2012

Trắc nghiệm trên máy: TĨNH HỌC VẬT RẮN

• 813 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 13/03/2012

Trang hiện tại: 1 / 3

>> Qua Trang 2 / 3

Phần mềm về trắc nghiệm