Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Danh nhân Vật lý

30 Tài liệu Danh nhân Vật lý

Từ khóa: danh nhan, nha vat ly, danh nhan vat ly

Tải miễn phí 30 tài liệu từ chuyên mục Danh nhân Vật lý. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Newton - Bộ óc vĩ đại

• 1,735 lượt tải về

• Tải lên bởi: Le Dai Nam

• Ngày tải lên: 25/12/2012

CÁC NHÀ THIÊN VĂN HỌC VĨ ĐẠI (Bản Anh ngữ)

• 942 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 30/03/2012

CHUYỆN VUI CÁC NHÀ VẬT LÝ

• 1,742 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 08/02/2012

WERNER HEISENBERG

• 1,581 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/01/2012

MICHAEL FARADAY

• 1,812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/01/2012

MAX PLANCK

• 1,828 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/01/2012

LUDWIG BOLTZMANN

• 1,718 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/01/2012

LOUIS DE BROGLIE

• 1,712 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 03/01/2012

JAMES CLERK MAXWELL

• 851 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 02/01/2012

ERWIN SCHRODINGER

• 1,083 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Mạnh

• Ngày tải lên: 02/01/2012

Trang hiện tại: 1 / 3

>> Qua Trang 2 / 3

Chân dung các nhà khoa học vật lí.