John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

Kenneth W. Ford

1,449 Lượt tải

John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch).

 

Bài của Kenneth W. Ford đăng trên Physics Today, số tháng 4/2009.
HiepKhachQuay dịch.

Kenneth W. Ford

Để download tài liệu John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch) các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

📅 Ngày tải lên: 01/06/2009

📥 Tên file: John Wheeler.3913.pdf (620.5 KB)

🔑 Chủ đề: Vat Ly Hat Nhan


► Like TVVL trên Facebook nhé!
John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

GỢI Ý THEO Vat Ly Hat Nhan

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Danh nhân Vật lý