Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Công cụ quản lý nhà trường

Các Tài liệu Công cụ quản lý nhà trường

Từ khóa: Công cụ quản lý nhà trường

Tải miễn phí Các tài liệu từ chuyên mục Công cụ quản lý nhà trường. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Phần mềm chia TKB TKB 10.0

• 754 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 10/10/2016

Phần mềm TKB 9.0 bản mới up ngày 9/10/2012

• 2,852 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 11/10/2012

Phần mềm hổ trợ xếp TKB 9.0 Full

• 5,539 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Sơn

• Ngày tải lên: 08/08/2012

Phần mềm phân công giám thị coi thi

• 6,369 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lam The Phong

• Ngày tải lên: 29/03/2010

Công cụ quản lý nhà trường