Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm mô phỏng hiện tượng

232 Tài liệu Phần mềm mô phỏng hiện tượng

Từ khóa: Phần mềm mô phỏng hiện tượng, các quá trình, hành tinh, sự kiện... Hỗ trợ giảng dạy

Tải miễn phí 232 tài liệu từ chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Mật độ

• 576 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Phòng thí nghiệm mạch điện AC

• 581 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Bộ lắp ráp mạch điện AC

• 586 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Va chạm

• 720 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Bộ lắp ráp mạch điện DC

• 711 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 28/02/2021

Tạo dựng một phân tử

• 643 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 04/11/2020

Giao thoa sóng

• 1,115 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 28/09/2019

Sóng

• 1,162 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 28/09/2019

Tính chất của chất khí

• 771 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Sự khuếch tán

• 681 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 16/08/2019

Trang hiện tại: 1 / 24

>> Qua Trang 2 / 24

Phần mềm mô phỏng hiện tượng, các quá trình, hành tinh, sự kiện... Hỗ trợ giảng dạy