Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Phần mềm mô phỏng hiện tượng

232 Tài liệu Phần mềm mô phỏng hiện tượng (Trang 2)

Từ khóa: Phần mềm mô phỏng hiện tượng, các quá trình, hành tinh, sự kiện... Hỗ trợ giảng dạy

Tải miễn phí 232 tài liệu từ chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Chất khí: phần giới thiệu

• 711 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 16/08/2019

Quang phổ thể đen

• 663 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 17/07/2019

Con lắc lò xo - những điều cơ bản

• 630 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 31/03/2019

Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 12

• 1,105 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran sy huy

• Ngày tải lên: 18/02/2019

Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 11

• 1,216 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran sy huy

• Ngày tải lên: 18/02/2019

Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 10

• 1,152 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran sy huy

• Ngày tải lên: 18/02/2019

Giao thoa sóng

• 811 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Các dạng năng lượng

• 764 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Định luật Coulomb

• 857 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 01/01/2019

Con lắc lò xo

• 1,084 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Hoang

• Ngày tải lên: 29/09/2018

Trang hiện tại: 2 / 24

<< Quay lai trang 1

>> Qua Trang 3 / 24

Phần mềm mô phỏng hiện tượng, các quá trình, hành tinh, sự kiện... Hỗ trợ giảng dạy