Phát hiện ra phản hạt nhân nặng nhất từ nhiệt độ hai nghìn tỉ độ

Hiệp Khách Quậy phản vật chất, phản hạt nhân, nhiệt độ cao nhất, Big Bang Xin mời đọc tiếp.

Một đội gồm các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới lần đầu tiên đã tạo ra được một hạt được tin là tồn tại ngay sau sự sáng tạo ra vũ trụ - cái gọi là “Big Bang” (Vụ Nổ Lớn) – và nó có thể dẫn đến những nghi vấn và những câu trả lời mới về một số định luật vật lí cơ bản vì điều cốt lõi là nó tạo ra một dạng mới của vật chất.

 


Biểu đồ trên được gọi là biểu đồ 3D của các hạt nhân. Bảng tuần hóa học quen thuộc sắp xếp các nguyên tố theo số nguyên tử Z của chúng, đại lượng xác định tính chất hóa học của từng nguyên tố. Các nhà vật lí thì còn quan tâm đến trục N thể hiện số neutron trong hạt nhân. Trục thứ ba biểu diễn số lạ, S, bằng không đối với mọi vật chất xuất hiện bình thường trong tự nhiên, nhưng có thể là khác không trong lõi của những ngôi sao đã co sụp vì hấp dẫn. Phản hạt nhân nằm tại chỗ Z và N âm trong biểu đồ trên, và phản hạt nhân mới khám phá được (màu tía) hiện tại đã mở rộng biểu đồ 3D trên vào vương quốc mới của phản vật chất lạ.

 

Mời đọc thêm