Ảnh: Đám sao trẻ Westerlund 2

Hiệp Khách Quậy Chiếc nôi sao bụi bặm RCW 49 bao xung quanh đám sao trẻ Westerlund 2 trong bức ảnh bầu trời ghép nổi bật này thu từ ngoài vùng phổ khả kiến của ánh sáng. Xin mời đọc tiếp.

alt

Chiếc nôi sao bụi bặm RCW 49 bao xung quanh đám sao trẻ Westerlund 2 trong bức ảnh bầu trời ghép nổi bật này thu từ ngoài vùng phổ khả kiến của ánh sáng. Dữ liệu hồng ngoại thu từ Kính thiên văn Vũ trụ Spitzer thể hiện trong khung màu đen trắng, bổ sung cùng dữ liệu ảnh tia X Chandra (màu giả) của những ngôi sao nóng năng lượng cao bên trong vùng trung tâm của đám. Nhìn về phía chòm sao lớn phương nam Centaurus, cả hai góc nhìn đều hé lộ các ngôi sao và những cấu trúc ẩn mất dưới kính thiên văn quang học do bụi lờ mờ. Westerlund 2 chỉ chừng 2 triệu năm tuổi hoặc kém hơn, và chứa một số trong những ngôi sao sáng, nặng và, do đó, thời gian sống ngắn nhất trong thiên hà của chúng ta. Các dấu hiệu hồng ngoại của những cái đĩa tiền hành tinh cũng được nhận ra trong vùng đang hình thành sao mạnh này. Ở khoảng cách ước tính chừng 20.000 năm ánh sáng của đám sao, hình vuông thể hiện vùng nhìn Chandra có mỗi cạnh chừng 50 năm ánh sáng.

Ảnh: Y.Nazé, G.Rauw, J.Manfroid, E.Churchwell

Tải ảnh cỡ lớn


Mời đọc thêm