Ảnh: Máy bay siêu thanh màu lục

Hiệp Khách Quậy Mẫu thiết kế máy bay tương lai này cho các chuyến bay siêu thanh trên đất liền là của một đội nghiên cứu thuộc Lockheed Martin Corporation. Xin mời đọc tiếp.

alt

Mẫu thiết kế máy bay tương lai này cho các chuyến bay siêu thanh trên đất liền là của một đội nghiên cứu thuộc Lockheed Martin Corporation.

Mô phỏng của đội nghiên cứu cho thấy khả năng thu được chuyển động bay trên đất liền bằng cách giảm đột ngột mức độ bùng phát âm thanh qua việc sử dụng cấu hình động cơ dưới cánh “hình chữ V ngược”. Những công nghệ mang tính cách mạng khác giúp đạt tới tầm bay, tải trọng và các mục tiêu môi trường.

Đây là một trong những mẫu thiết kế được giới thiệu hồi tháng 4/2010 với Ban giám đốc Sứ mệnh Nghiên cứu Hàng không học NASA cho các nghiên cứu do NASA tài trợ về những mẫu máy bay tiên tiến có thể đi vào phục vụ trong giai đoạn 2030-2035.

Ảnh: NASA/Lockheed Martin Corporation

Tải ảnh 1024 x 768


Mời đọc thêm