Ảnh: Đêm Dubai đầy sao

Hiệp Khách Quậy Một đêm đầy sao trên bầu trời thành phố Dubai thuộc Liên hiệp các tiểu vương quốc Arab thống nhất thật ra chẳng nhiều sao gì mấy. Thật vậy, Mặt trăng là thiên thể duy nhất có thể cạnh tranh ánh sáng với ánh đèn đô thị trong khung cảnh tòa nhà chọc trời quá quen thuộc này. Xin mời đọc tiếp.

Đêm Dubai đầy sao

Một đêm đầy sao trên bầu trời thành phố Dubai thuộc Liên hiệp các tiểu vương quốc Arab thống nhất thật ra chẳng nhiều sao gì mấy. Thật vậy, Mặt trăng là thiên thể duy nhất có thể cạnh tranh ánh sáng với ánh đèn đô thị trong khung cảnh tòa nhà chọc trời quá quen thuộc này. Án ngự toàn cảnh là tòa tháp Khalifa cao 800m, hiện nay là cấu trúc tự do cao nhất trên hành tinh Trái đất. Nhưng bạn cũng có thể tìm ra một vài ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của Trái đất. Capella ở bên trái tòa tháp và Aldebaran, Betelgeuse, Rigel, và các ngôi sao trong Thắt lưng của Chàng thợ săn Orion vẫn có thể nhận ra trên những bầu trời bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề như thế.

Ảnh: Babak Tafreshi (TWAN)

Mời đọc thêm