Ảnh: Vết xe Opportunity trên sao Hỏa

Hiệp Khách Quậy Đó là một hành trình dài cho cỗ xe sao Hỏa Opportunity. Hồi tuần rồi, Opportunity đã qua mặt Viking 1, trở thành sứ mệnh hoạt động lâu ngày nhất trên sao Hỏa, Xin mời đọc tiếp.

alt

Đó là một hành trình dài cho cỗ xe sao Hỏa Opportunity. Hồi tuần rồi, Opportunity đã qua mặt Viking 1, trở thành sứ mệnh hoạt động lâu ngày nhất trên sao Hỏa, kéo dài đã hơn 6 năm. Trong bức ảnh trên, vết bánh xe của Opportunity băng qua một sa mạc sao Hỏa hầu như chẳng có gì đặc biệt, bắt đầu từ một chân trời xa xôi. Hạ cánh hồi năm 2004 trên vùng đồng bằng Meridiani, cỗ xe rô bôt Opportunity đã dấn thân vào hành trình dài ngày nhất và nguy hiểm nhất nó, hiện nay nó đang trên đường tiến tới miệng hố lớn Endeavor đâu đó trong năm tới. Endeavor, như người ta hi vọng, có chứa những manh mối mới về địa chất cổ của sao Hỏa và sao Hỏa có thể đã từng dung dưỡng sự sống hay không.

Ảnh: JPL, NASA

Tải ảnh cỡ lớn

Mời đọc thêm