Ảnh: Nguyệt thực trên Ngôi chùa Hòa bình ở Ấn Độ

Hiệp Khách Quậy Mặt trăng của chúng ta đã nhuốm đỏ hồi cuối tuần rồi. Nguyên do là vào ngày 10 tháng 12 đã xảy ra nguyệt thực toàn phần. Bức ảnh ghép kĩ thuật số trên chụp Mặt trăng nhiều lần trong thời gian nguyệt thực, từ lúc trước khi Mặt trăng đi vào cái bóng của Trái đất đến sau khi Mặt trăng đã đi ra. Xin mời đọc tiếp.

Nguyệt thực trên Ngôi chùa Hòa bình ở Ấn Độ

Mặt trăng của chúng ta đã nhuốm đỏ hồi cuối tuần rồi. Nguyên do là vào ngày 10 tháng 12 đã xảy ra Màu đỏ của Mặt trăng nguyệt thực là do ánh sáng mặt trời đi qua khí quyển của Trái đất bị tán xạ mất thành phần ánh sáng xanh (làm cho bầu trời có màu xanh) nhưng cho ánh sáng đỏ đi qua và khúc xạ, trước khi phản xạ trên bề mặt chị Hằng. Lượng mây và tro bụi núi lửa trong khí quyển của Trái đất làm cho mỗi mặt trăng nguyệt thực hơi khác đi một chút. Nguyệt thực toàn phần lần tới sẽ xảy ra vào năm 2014.

Ảnh: Chander Devgun (SPACE)

Mời đọc thêm