Ảnh: M6 – Đám sao bươm bướm

Hiệp Khách Quậy Đối với một số người, diện mạo của đám sao mở M6 na ná một cánh bướm. M6, còn gọi là NGC 6405, trải rộng khoảng 20 năm ánh sáng và nằm cách chúng ta chừng 2000 năm ánh sáng. Xin mời đọc tiếp.

M6 – Đám sao bươm bướm

Đối với một số người, diện mạo của đám sao mở M6 na ná một cánh bướm. M6, còn gọi là NGC 6405, trải rộng khoảng 20 năm ánh sáng và nằm cách chúng ta chừng 2000 năm ánh sáng. M6 có thể trông rõ nhất trên bầu trời tối với cặp ống nhòm hướng về phía chòm sao Scorpius (Bọ cạp), chiếm một khoảng trời chừng bằng mặt trăng ngày rằm. Giống như những đám sao mở khác, M6 chủ yếu gồm những ngôi sao trẻ màu xanh, mặc dù ngôi sao sáng nhất thì gần như có màu cam. M6 ước tính chừng 100 triệu năm tuổi. Việc xác định khoảng cách đến những đám sao như M6 giúp các nhà thiên văn sáng tạo ra thước đo khoảng cách của vũ trụ.

Ảnh: Sergio Eguivar

Mời đọc thêm