Hội thảo về Thiên văn học và Vật lý thiên văn - HCM, 2011

Hiệp Khách Quậy Hội thảo về Thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 11/2011 tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Xin mời đọc tiếp.

Hội thảo về Thiên văn họcVật lý thiên văn sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 11/2011 tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức dưới sự hợp tác giữa International Astronomical Union (IAU) và các trường đại học Việt Nam (Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Quốc tế - VNU).

Thông tin chi tiết có thể xem tại Poster hội nghị hoặc tại trang IAU-Vietnam Workshop on Astronomy and Astrophysics (Ho Chi Minh City, November 21 - 25, 2011)

IAU-Vietnam Workshop on Astronomy and Astrophysics

IAU-Vietnam Workshop on Astronomy and Astrophysics

Mời đọc thêm