Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Văn Hậu

👤 Tác giả Trần Văn Hậu tải lên 474 tài liệu

Tải miễn phí 474 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Văn Hậu.

Trắc nghiệm VL lớp 11 - HK1(sách mới)

• 880 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/09/2023

890 câu trắc nghiệm VL ôn thi TN

• 1,237 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/06/2023

Theo cấu trúc đề tham khảo

• 1,369 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/04/2023

Phân chương đề của Bộ từ 2007 đến 2023

• 1,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 14/03/2023

Các chủ đề ôn thi tốt môn vật lý Phần 3

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2022

Các chủ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý Phần 2

• 1,375 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Vật lí 10 - Kiểm tra giữa kỳ 1 - 2022 2023

• 1,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Ma trận đặc tả + Đề thi giữa kỳ Vật lí 10 THPT Marie Curie

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

24 mã đề thi TN THPT 2024 (có gạch đáp án)

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Đề thi HK2 VL12 - 2022 (THPT Lê Lợi)

• 1,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/05/2022

Bộ đề ôn TN môn lí 2022 - Mức 7 điểm

• 1,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Ma trận + Đề kiểm tra giữa HK2 (THPT Hướng Hóa)

• 1,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Kiểm tra giữa HK2 môn lí 12 (2020 - 2021) + Giải

• 1,153 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

SGK Vật lí 10 (KNTT) - Bản mẫu

• 518 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 29/01/2022

SGK Vật lí 10 (Cánh diều) - Bản mẫu

• 1,537 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Để thi HK1 Vật lý - THPT Núi Thành - Quảng Nam + Giải

• 689 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Giải đề thi HK1 môn lý 12 - SGD Bình Dương (2020.2021)

• 1,309 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Trắc nghiệm theo bài + Đề ôn + Đề thi VL10 HK2

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Vật lí 11 - HK2 - Tự luận

• 600 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát chất lượng VL11 (2021 - 2022)- Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề khảo sát chất lượng 2022- THPT Hoàng Hóa 2 - Thanh Hóa

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Trắc nghiệm theo bài vật lý 11 (2021)

• 2,826 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài tập trắc nghiệm vật lí 10

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Đề tốt nghiệp Lần 2 môn lí 2021

• 1,165 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Tài liệu trắc nghiệm theo bài vật lí 10 HK1 2021

• 806 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 16/08/2021

Tự luận vật lí 11 (HK1)

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 01/08/2021

(WORD) Thi thử SGD Kiên Giang 2021 (2 mã)

• 599 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2021

(word) Đề thi thử SGD Bắc Ninh

• 984 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2021

(Word) SGD Hà Nội - Thi thử lý 2021 -

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2021

(Word) Thi thử lý SGD Quảng Bình 2021

• 1,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

(2 bản) Phân chương đề của Bộ

• 1,923 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Bài tập trắc nghiệm đồ thị vật lí

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

49 đề mức 7 môn lí 2021

• 1,909 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Bộ đề ôn thi TN môn lí 2021 - Penbook

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/03/2021

Kiểm tra giữa kỳ 2 môn lý 11. 2020 - 2021 - Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Thi thử lý 2021- THCS & THPT Trần Cao Vân

• 1,377 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

(Word) Đề thi thử Lí SGD Phú Thọ 2021

• 1,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Đề thi VL11 HK1 THPT Hướng Hóa - Quảng Trị

• 1,290 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/01/2021

Đề KSCL Vật lý - SGD Vĩnh Phúc 2021

• 785 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Trắc nghiệm vật lí 10 theo bài

• 852 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Thi HK1 - SGD Bình Thuận

• 1,221 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/12/2020

KSCL THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh

• 1,076 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/12/2020

(WORD) THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - L1

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/12/2020

Thi thi khảo sát chuyên đề lí 12 (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc_

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/12/2020

Word - KSCL Lí 12 - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2020

(Word) - Đề KSCL Lí 10 (THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc)

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/11/2020

(Word) KSCL Lí 12 - Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh 2021

• 1,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/11/2020

Khảo sát lí 10 2020 - 2021 - (Hai Bà Trưng - ?)

• 1,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Bộ giáo án Powerpoint Lí 12 (Sưu tầm)

• 1,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/10/2020

(WORD) Giáo án Lí 12 theo hướng PTNL

• 2,568 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

(WORD) Giáo án Lí 11 theo hướng PTNL

• 3,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

(WORD) Giáo án Lí 10 theo hướng PTNL

• 2,905 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Phân chương đề của Bộ

• 732 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/10/2020

Phân phối chương trình lí 12 (2020-2021)

• 1,278 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Phân phối chương trình lí 11 (2020-2021)

• 1,347 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Phân phối chương trình lí 10 (2020-2021)

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Đề Tốt nghiệp 2020 Lần 1 (mã 203)

• 1,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 16/08/2020

Thi thử lý 2020 - SGD Kiên Giang (4 mã đề)

• 3,222 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/07/2020

Bộ đề Lí ôn thi TN THPT 2020 (Hội thảo Kiên Giang)

• 888 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2020

Thi thử lý chuyên SPHN lần 1 2020

• 746 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/06/2020

KSCL Lí - Chuyên ĐH Vinh 2020

• 1,372 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2020

KSCL SGD Hà Nội - Lần 1 - 2020

• 600 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2020

Tổng hợp chương 1 - Dao động cơ - giải chi tiết

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/06/2020

Phân chương đề của Bộ (xóa đáp án)

• 518 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/05/2020

Phân dạng vật lí 10 - tự luận - ôn học sinh giỏi

• 2,149 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/05/2020

(Bản word) Đề tham khảo lần 2 - 2020 của Bộ

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/05/2020

Đề tham khảo lí L2 2020 (bản gốc)

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/05/2020

Bộ đề ôn thi QG môn lí 2020 theo cấu trúc tinh giảm

• 1,982 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2020

Bộ đề thi HK2 lí 12 (trắc nghiệm + Tự luân)

• 1,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/03/2020

Đề ôn lí L1 - Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

• 1,304 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/03/2020

(HD) Thi thử lý L1 Chuyên Hạ Long 2020

• 1,281 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/02/2020

Mathtype 7.4 full

• 3,388 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 13/01/2020

Trắc nghiệm theo bài lí 10 Học kì 2

• 2,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/01/2020

Thi thử lý 2020 - THPT Trần Đại Nghĩa

• 1,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/12/2019

KSCL Lí 10 (Trắc nghiệm)- Thanh Miện - Hải Dương

• 595 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/12/2019

Trắc nghiệm vật lí 11 theo từng bài (2020)

• 3,022 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/11/2019

KSCL Lí L1 - Hàn Thuyên - Bắc Ninh

• 1,377 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 13/11/2019

50 đề thi trắc nghiệm lí 12 HK1

• 929 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2019

(Word) Thi thử THPT Quế Võ số 3 - L1

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/10/2019

Tự luyện trắc nghiệm lí 12

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/10/2019

124 câu dự đoán đề của Bộ

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/06/2019

Tổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thị vật lí

• 2,943 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/06/2019

Thi thử lý SGD Kiên Giang 2019

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Bộ đề ôn lí mức 7 và 7+ 2019 (Đáp án)

• 732 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2019

Tài liệu ôn luyện thi vật lí 12

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/05/2019

Bộ đề thi thử lý 2019 (HĐBM Hà Nam)

• 666 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/05/2019

Thi thử lý THPT Đào Duy Từ - Hà Nội

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2019

Đề thi thử THPT Sở Phú Thọ 2019

• 1,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/05/2019

Phân chương đề thi của Bộ từ 2007

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/05/2020

File word - Chuyên Vinh L3 - Lí

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/05/2019

Chuyên Hà Tĩnh + Đáp án

• 545 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/05/2019

Bộ 45 đề lí 2019 (Đồng Tháp)

• 1,149 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/04/2019

Trắc nghiệm 12 (cấp độ nhận thức) Full đáp án

• 2,439 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/04/2019

Chuyên SPHN Lần 3

• 1,300 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/04/2019

Trắc nghiệm lý thuyết trong các đề thi thử 2018

• 989 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/04/2019

45 đề mức 7 2019 (Bản 2)

• 2,910 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đáp án 550 câu đồ thị

• 1,840 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Trắc nghiệm Lý 11 (Hội thảo Tây Ninh - Bản đăng lại)

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Trắc nghiệm lý thuyết lí 12

• 1,203 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Tài liệu ôn thi cấp tốc môn Lý

• 2,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/04/2019

50 đề thi trắc nghiệm HK12 lớp 12

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/03/2019

Bộ đề thi thử lý 2019 (P1)

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2019

12 ĐÈ ÔN THI TRẮC NGHIỆM LÍ 10 HK2

• 2,458 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/03/2019

THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - L3

• 1,080 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/03/2019

10 đề thi thử lí 2019 + Giải chi tiết

• 1,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/03/2019

Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - L2

• 1,341 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2019

Đề và đáp án THPT Mỹ Tho - L1

• 1,135 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2019

(Demo) 45 đề ôn thi lí mức 7 2019

• 2,599 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/03/2019

Tổng hợp đề thi thử lí 2019

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/02/2019

Trắc nghiệm vật lí 12 (theo mức độ)

• 6,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/01/2019

Thi thử lần 1 - Chuyên ĐHSP Hà Nội L1

• 1,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/01/2019

Thi thử lí L1 - Chuyên Thăng Long - Hà Nội

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/01/2019

Thi thử L1 - THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

• 1,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/01/2019

THPT Nguyễn Trãi L1

• 1,138 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/01/2019

Thi thử L2 - Chuyên Bắc Ninh

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/01/2019

Thi HK1 - SGD Nam Định

• 1,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/01/2019

Đề thi thử Chuyên Hạ Long 2019

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/12/2018

Thi thử Lần 1 - Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/12/2018

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm Vật lí 11 - HK1

• 1,886 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2018

File word (Bản đẹp) - Đề thi thử của Bộ 2019

• 1,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/12/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 theo bài - Cả năm

• 5,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/12/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 học kì 2 (chương 4, 5,6 7)

• 3,663 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Thi thử THPT Gia Bình - L1 - Bắc Ninh

• 1,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/11/2018

Thi thử L1 - THPT Nguyễn Viết Xuân

• 1,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 31/10/2018

Thi thử lần 1 - Chuyên Bắc Ninh 2019

• 1,312 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/10/2018

Word - Thi thử lần 1 2019 Chuyên Bắc Ninh

• 1,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/09/2018

Bộ đề ôn thi quốc gia Lí 2018

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Trắc nghiệm vật lí 10

• 1,919 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/08/2018

Mathtype 7.2 (key 1 năm)

• 5,318 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 08/08/2018

Tổng hợp bộ đề Olympic lí 10

• 2,362 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/08/2018

Phần mềm soạn trắc nghiệm Smart Test (Full)

• 4,667 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 03/08/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 theo bài - học kì 1

• 3,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/07/2018

Giả lập FX 580 VN X

• 3,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/07/2018

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 29/06/2018

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 28/06/2018

Vật lí 10 (26 chủ đề) - Bài tập có giải

• 2,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/06/2018

(Chương I) Trắc nghiệm vật lí 11 - theo từng bài

• 1,467 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 12/06/2018

Bộ 10 đề trắc nghiệm lí 11 (đăng lại)

• 1,374 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/06/2018

Bộ đề luyện thi PEN I - Thầy Đỗ Ngọc Hà

• 2,253 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/06/2018

Thi thử lý - SGD Kiên Giang 2018

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/06/2018

Thi thử lý - SGD Tiền Giang - 2018

• 1,229 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2018

Thi thử lý SGD Cà Mau - 2018

• 1,243 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2018

Bộ đề luyện thi THPT QG môn lí

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2018

Thi thử Vật li - Chuyên KHTN L3 2018

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/05/2018

Imindmap 10 (Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy)

• 1,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 06/05/2018

550 câu trắc nghiệm dạng đồ thị vật lí (11 + 12)

• 6,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/05/2018

File word thi thử lí chuyên Long An 2018

• 1,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/05/2018

Đề thi thử - SGD Bắc Ninh

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/05/2018

Pen C 11 + 12 Tài liệu ôn thi quốc gia môn Lý

• 2,889 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/04/2018

Đề trắc nghiệm vật lý 11 theo chương

• 3,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/04/2018

Tổng hợp 70 đề ôn thi THPT QG lí 2018

• 2,868 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/04/2018

Bộ đề trắc nghiệm Vật lí 11 - QG2018

• 4,585 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/06/2018

File word: Tổng hợp 2000 câu trắc nghiệm dao động cơ

• 2,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/04/2018

Trắc nghiệm vật lý 11 (Pen C - Đỗ Ngọc Hà)

• 3,652 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/04/2018

File word: Thi thử chuyên Vinh lần 1 - 2018

• 1,612 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/03/2018

Tổng hợp các câu đồ thị vật lí 11 + 12

• 4,336 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Tổng hợp các câu đồ thị (3 - 2018)

• 2,544 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2018

File word: Đề mẩu của Bộ 2018

• 838 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/01/2018

(Ver 2) 80 đề luyện thi nắm chắc điểm 7 (thầy Thuận)

• 1,821 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/01/2018

Tổng hợp đề thi thử lí 2017

• 1,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/12/2017

Font chữ phím Casio trong Word

• 871 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 27/11/2017

PEN C - Trắc nghiệm vật lí 12 - Đỗ Ngọc Hà

• 1,706 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Trắc nghiệm lí 12 chương 3 + 4 - Khóa PEN C - Đỗ Ngọc Hà

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/10/2017

Tổng hợp 2000 bài dao động cơ

• 1,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/08/2017

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc (Lê Văn Vinh)

• 1,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/08/2017

Công phá vật lí (10 + 11 + 12) - thầy Tăng Hải Tuân

• 7,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/08/2017

Đề thi thử lý - SGD Kiên Giang 2017

• 1,242 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2017

Tổng hợp các câu trắc nghiệm vật lí dạng đồ thị

• 1,773 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/05/2017

15 đề thi thử SGD

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2017

File word: Đề minh họa L3 môn vật lí 2017

• 2,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2017

80 đề nắm chắc điểm 7 môn lí

• 5,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Sơ đồ tư duy lí 12 (sưu tầm)

• 2,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 30/04/2017

Tổng hợp 57 đề thi thử lý 2017

• 1,577 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/04/2017

80 đề luyện thi QG môn lý nắm chắc điểm 7

• 1,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2017

Phần mềm Imindmap 10 vẽ sơ đồ tư duy

• 1,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 14/03/2017

Tổng hợp đề thi + Giải môn lí 2017

• 1,124 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2017

File word Thi thử chuyên Vinh Lần 1 2017

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/02/2017

80 đề lí luyện thi nắm chắc điểm 7

• 1,248 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/02/2017

Kết nối không dây giữa điện thoại và tivi

• 1,208 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 21/02/2017

File word - THPT Chuyên Bắc Cạn L1

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/01/2017

File word - Chuyên Lê Hồng Phong

• 1,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2017

Sơ đồ tư duy lý 12 (thầy Trung)

• 2,827 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 06/01/2017

File word - Đề Chuyên Vinh L1

• 1,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Thủ thuật word hóa (đăng lại - có bổ sung)

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/01/2017

File word - Đề Chuyên Vĩnh Phúc Lần 1

• 945 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Thủ thuật word hóa (có bổ sung)

• 1,990 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Đánh thức tư duy vật lý - Điện xoay chiều

• 1,284 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/12/2016

Đề KSCL Lần I Chuyên Vĩnh Phúc

• 557 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2016

Trich: Đề liên môn KHTN Hoàng Hoa Thám

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/10/2016

File word: Đề minh họa môn vật lí 2017

• 5,172 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/10/2016

So sánh word 2003 và 2016

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Đề số 1 - liên môn lí hóa sinh

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/09/2016

Đề thi thử liên môn lí hóa sinh

• 799 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/09/2016

30 đề thi thử 2016 - có giải

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/08/2016

67 trong 80 đề thi thử môn lý của thầy Biên

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/07/2016

Tổng hợp 40 đề thi thử lý 2016

• 998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/07/2016

Chắc lọc tinh túy trong đề thi thử lý 2016

• 1,738 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/06/2016

Đề thi thử Lý - SGD ĐT Kiên Giang 2016

• 655 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/06/2016

Tổng hợp 125 đề thi thử toán

• 1,221 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 24/04/2016

Đề thi thử lý lần 3- Chuyên SPHN 2016

• 1,135 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/04/2016

Đề thi HK2 lí 12 (1 số trường TPHCM) 2014-2015

• 1,672 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/04/2016

Sách trò chơi vật lý trong trường phổ thông

• 1,322 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 29/03/2016

File word Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 2,020 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/03/2016

File word Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/03/2016

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm môn lý

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2016

Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/03/2016

Đề thi thử lý - Nguyễn Sỹ Sách 2016

• 1,331 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2016

Đề + Giải - Nam Đàn I lần 3

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2016

File word - THPT Triệu Sơn (L2)- Thanh Hóa

• 646 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/02/2016

Đề thi thử lý 2016 - Hàn Thuyên lần 2

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/02/2016

Thần tốc luyện đề lý 2016 Full

• 3,251 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/02/2016

Đề thi lý 2016 - SGD & ĐT Bắc Ninh

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/02/2016

Thần tốc luyện đề lí 2016 (Bản Demo)

• 2,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/02/2016

Tổng hợp tài liệu vật lý

• 1,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/01/2016

File In - Đề vật lí KSCL Ba Đình - Thanh Hóa

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/12/2015

File In - Đề thách đấu vật lí Online

• 1,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/12/2015

30 đề thi môn lí của thầy Chu Văn Biên

• 4,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/12/2015

Tổng hợp đề thi lí 9 HKI

• 2,530 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 09/12/2015

Phần mềm tạo bài giảng Elearning iSpring Suite 8

• 2,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 07/12/2015

Vẽ sơ đồ tư duy với Imindmap 9

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 30/11/2015

30 đề thi trắc nghiệm lí 12 học kỳ 1

• 1,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2015

Vẽ hình cho vật lý bằng phần mềm toán học GSP

• 1,722 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Trắc nghiệm vật lí 12 - Chương 1

• 2,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/10/2015

Hỗ trợ thẻ tab cho Office (từ 2003 đến 2016)

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 01/10/2015

Sơ đồ tư duy lí 12 (Sưu tầm)

• 2,185 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Ôn thi lí 12 bằng bản đồ tư duy

• 4,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/07/2015

File word Đề thi thử lần 7 ĐHSP Hà Nội

• 2,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/06/2015

File word Đề ĐH Vinh Lần cuối

• 2,303 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2015

Tổng hợp đề thi thử Văn -Toán - Lí - Hóa - Sinh - Ngoại ngữ

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/05/2015

File word đề thi thử lần I ĐHSP Vinh 2015

• 2,846 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2015

File word - Ôn thi quốc gia môn vật lí 2015 - Thầy Lâm

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2015

Imindmap 8 full - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

• 1,963 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 18/02/2015

Thêm thẻ TAB cho office mọi phiên bản (Office tab Enterprise 9.81 Full + crack)

• 2,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 08/02/2015

Tổng hợp đề thi vật lí 10 học kỳ 2 (có trắc nghiệm)

• 13,043 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/01/2015

Tổng hợp đề thi + kiểm tra 1 tiết học kì 2 - Vật lí 11

• 12,446 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/01/2015

Tổng hợp đề thi + kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn vật lí 12

• 7,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/01/2015

File word - Cẩm nang LTĐH 10 điểm của thầy Lê Trọng Duy

• 4,881 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/01/2015

Trắc nghiệm lí 12 - Chương Lượng tử ánh sáng

• 7,831 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/01/2015

Kinh nghiệm Word hóa PDF (bổ sung lần 1)

• 1,758 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 27/12/2014

File word 161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 5,625 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/12/2014

Tổng hợp đề thi học kì 1 lí 12 (2014-2015)

• 5,918 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2014

Sơ đồ tư duy lí 12. Máy biến áp

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 24/11/2014

Đề thi HKI 2012-2013 của SGD Kiên Giang

• 1,998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2014

Đề thi HKI của SGD Đồng Tháp 2012-2013

• 2,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2014

Kiểm tra 45 phút trắc nghiệm Lí 11 (HKI 2014-2015)

• 3,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 30/10/2014

Đề kiểm tra 45 phút vật lí 12 (HKI) ban cơ bản (2014-2015)

• 2,743 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/10/2014

Phần mềm Giả lập máy tính Casio

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 24/10/2014

Sơ đồ tư duy - Con lắc lò xo

• 1,695 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/10/2014

Soft gỡ password File Office và PDF trong 30 s

• 1,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 18/10/2014

Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy (chèn được công thức toán)

• 2,181 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 12/10/2014

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/10/2014

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 2,233 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Thủ thuật chuyển từ PDF sang Word

• 3,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 19/08/2014

PP giải vật lí 12. Chương 1: Dao động cơ

• 2,183 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/08/2014

File word: Chuyên đề sóng ánh sáng (Đặng Việt Hùng)

• 14,794 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 09/08/2014

Soft Mô phỏng thí nghiệm vật lý (Interactive Physics 2005 Full)

• 2,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 03/08/2014

Tuyển tập bài tập vật lí đại cương - Đáp án

• 7,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/07/2014

Tuyển tập bài tập vật lí đại cương (Tiếng Việt)

• 3,227 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/07/2014

200 bài toán điện xoay chiều - Vũ Thanh Khiết

• 1,678 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/07/2014

Các dạng bài tập dao động cơ Có đáp án

• 6,680 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/07/2014

Đạo của vật lí

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 11/07/2014

Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm

• 4,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/07/2014

Kinh nghiệm Word hóa PDF (bổ sung lần 1)

• 1,192 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 02/07/2014

Word hóa Trắc nghiệm hay và khó của Nguyễn Thế Thành

• 1,510 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/06/2014

Kinh nghiệm Word hóa PDF

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 07/06/2014

Đề tốt nghiệp vật lí 2014 file Word

• 10,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/06/2014

Đề tốt nghiệp vật lí 2014 file Word

• 929 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/06/2014

Trắc nghiệm ôn thi đại học của Nguyễn Vũ Bình Tập 2

• 1,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/06/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng tập 2 phần 3 (hết)

• 3,891 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/05/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng tập 2 phần 1

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/05/2014

Bài tập trắc nghiệm vật lí 12 Nguyễn Hồng Khánh

• 2,907 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2014

Phần mềm chèn hình vật lý trong word

• 2,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

• Ngày tải lên: 01/05/2014

Phần mềm đọc và chuyển mọi định dạng ebook

• 1,146 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm đọc E-book

• Ngày tải lên: 19/04/2014

252 bài toán cơ học - Nguyễn Anh Thi

• 7,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/04/2014

300 bài toán vật lí sơ cấp chọn lọc

• 6,652 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2014

15 năm đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lí 2000-2014

• 6,990 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng 2014 -Nguyễn Anh Vinh

• 36,974 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/03/2014

75 Đề thi thử đại học

• 1,998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2014

Sơ đồ tư duy trong tiết bài tập vật lí

• 1,876 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 09/03/2014

Chuyên đề luyện thi đại học 2014 của Nguyen Tri

• 2,224 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/03/2014

Bài tập trắc nghiệm 12 Nguyễn Hồng Khánh

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/03/2014

Giáo trình luyện thi đại học Nguyễn Hồng Khánh

• 1,978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/03/2014

Tổng hợp chuyên đề luyện thi của Bùi Gia Nội (file .doc)

• 1,700 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/03/2014