Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

172 Tài liệu Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

Từ khóa: luong tu, luong tu anh sang, quang dien, mau bo, quang pho, trac nghiem, vat li 12

Tải miễn phí 172 tài liệu từ chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

ÔN THI CẤP TỐC LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 1,110 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dang

• Ngày tải lên: 27/03/2023

Bài giảng cơ bản: Các loại quang phổ

• 1,142 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 13/03/2022

CHƯƠNG 6_LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG_FULL TRẮC NGHIỆM

• 592 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 24/02/2022

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (BẢN 2021)

• 1,285 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 20/03/2021

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 654 lượt tải về

• Tải lên bởi: LƯ HỮU CHUYÊN

• Ngày tải lên: 28/04/2020

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 2,942 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Minh Đức

• Ngày tải lên: 06/04/2020

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 2,562 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Vũ

• Ngày tải lên: 25/03/2020

TRẮC NGHIỆM LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (PHIÊN BẢN MỚI NHẤT 2020)

• 2,135 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 15/03/2020

Chuyên đề:. Mẫu nguyên tử Hidro

• 1,594 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Anh

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Trang hiện tại: 1 / 18

>> Qua Trang 2 / 18

Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng - Vật lí 12.