Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

509 Tài liệu Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

Từ khóa: song co, song am, phuong trinh song, trac nghiem, vat li 12

Tải miễn phí 509 tài liệu từ chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

360 Bài tập VẬN DỤNG CAO Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 811 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/10/2022

620 Bài tập VẬN DỤNG Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 665 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/10/2022

1050 Câu hỏi Lý thuyết Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 648 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Sóng cơ, Sóng dừng

• 954 lượt tải về

• Tải lên bởi: TNH

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 1,431 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 1,288 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

• 1,299 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - SÓNG CƠ 2022

• 1,499 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 24/02/2022

25 câu trắc nghiệm giao thoa sóng

• 711 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Luyện thi 8,9,10- chương 2: Sóng cơ- có giải chi tiết

• 1,324 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Trang hiện tại: 1 / 51

>> Qua Trang 2 / 51

Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm - Vật lí 12.