Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

39 Tài liệu Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

Từ khóa: bai giang dien tu, giao an dien tu dao dong co, dao dong dieu hoa, tong hop dao dong, vat li 12

Tải miễn phí 39 tài liệu từ chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Con lắc đơn ( dạy online 2021)

• 674 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Con lắc lò xo ( dạy online 2021)

• 651 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 07/11/2021

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)

• 2,431 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 28/10/2020

Bộ giáo án Powerpoint Lí 12 (Sưu tầm)

• 1,871 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 27/10/2020

Bài Giảng Power Point Vật Lý 12

• 3,269 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 13/09/2019

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 2,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi văn Vân

• Ngày tải lên: 15/11/2018

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

• 1,848 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Thị Cẩm Tú

• Ngày tải lên: 22/09/2015

Dao động tắt dần (cơ bản)

• 1,527 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trọng Hữu

• Ngày tải lên: 20/09/2015

44 bài giảng vật lí 12

• 3,085 lượt tải về

• Tải lên bởi: sinhnu

• Ngày tải lên: 13/08/2015

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

• 1,892 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thuy Du

• Ngày tải lên: 18/09/2014

Trang hiện tại: 1 / 4

>> Qua Trang 2 / 4

Bài giảng điện tử (Bài giảng Powerpoint,...) và giáo án điện tử chương Dao động cơ - Vật lí 12.