Con lắc đơn.

Để download tài liệu Con lắc đơn các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

📅 Ngày tải lên: 02/08/2010

📥 Tên file: TKN-Con Lac don.8713.ppt (693 KB)

🔑 Chủ đề: con lac don bai giang dien tu


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Con lắc đơn

GỢI Ý THEO con lac don bai giang dien tu

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ