Tìm hiểu nhanh vật lí hạt (Phần 17)

Hiệp Khách Quậy Rutherford trở lại Anh vào năm 1907 với tư cách giáo sư vật lí ngạch Langworthy tại Đại học Manchester, ở đây ông tiếp tục nghiên cứu về sự phóng xạ. Ông nhận ra rằng các hạt alpha, mặc dù bản thân chúng đã lí thú, có thể được dùng làm công cụ để tiếp tục khám phá cấu trúc của vật chất. Xin mời đọc tiếp.

Dùng hạt alpha là công cụ

Rutherford trở lại Anh vào năm 1907 với tư cách giáo sư vật lí ngạch Langworthy tại Đại học Manchester, ở đây ông tiếp tục nghiên cứu về sự phóng xạ. Ông nhận ra rằng các hạt alpha, mặc dù bản thân chúng đã lí thú, có thể được dùng làm công cụ để tiếp tục khám phá cấu trúc của vật chất.

Cùng với Hans Geiger (1882–1945) ông đã phát triển phương tiện khai thác bức xạ alpha: các màn hình kẽm sulphide sẽ phát sáng (nhấp nháy) và các buồng ion hóa sẽ cho phép họ phát hiện và đếm từng hạt alpha một.

Dùng hạt alpha là công cụ

Được trang bị vũ khí hạt alpha, Rutherford chuyển sự chú ý của ông sang cấu trúc nguyên tử.

J.J. Thomson từng đề xuất rằng, trong nguyên tử, các electron tích điện âm (các tiểu thể) phân bố đồng đều khắp quả cầu điện tích dương bằng về độ lớn, giống như những hạt nho khô trong bánh bông lan nhân nho.

Dùng hạt alpha là công cụ

Sự phân bố đồng đều của điện tích dương và âm trong các nguyên tử vàng kiểu bánh bông lan sẽ chỉ gây nhiễu chút ít đối với đường đi của các hạt đạn tích điện dương. Tuy nhiên, các thí nghiệm ban đầu của Geiger cho thấy các hạt alpha bị tán xạ đến những góc rộng hơn so với mô hình Thomson dự đoán.

TÌM HIỂU NHANH VẬT LÍ HẠT
Tom Whyntie & Oliver Pugh
Bản dịch của Thuvienvatly.com
<< Phần trước | Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm