Tìm hiểu nhanh vật lí hạt (Phần 12)

Hiệp Khách Quậy Những tiến bộ nhất định về công nghệ vốn dĩ gắn liền với những tiến bộ nhất định trong khoa học. Thiên văn học đã có kính thiên văn. Vật lí hạt đã có ống chân không. Được phát minh bởi J.H.W. Geissler (1814–79) vào năm 1857, cùng với những tiền thân của nó, nó đã cho phép các nhà khoa học lấy toàn bộ... Xin mời đọc tiếp.

Tia cathode

Những tiến bộ nhất định về công nghệ vốn dĩ gắn liền với những tiến bộ nhất định trong khoa học. Thiên văn học đã có kính thiên văn. Vật lí hạt đã có ống chân không. Được phát minh bởi J.H.W. Geissler (181479) vào năm 1857, cùng với những tiền thân của nó, nó đã cho phép các nhà khoa học lấy toàn bộ vật chất ra khỏi một thể tích không gian (tức là những gì chứa bên trong ống).

Tia cathode 

Chính việc sử dụng các ống chân không đã dẫn tới việc khám phá một hiện tượng vật lí một mặt tạm thời làm tóe nước vấy bẩn thêm xung quanh cuộc tranh luận aether, nhưng mặt khác, cuối cùng, nó đưa khoa học tiến vào bên trong nguyên tử: tia cathode.

Tia cathode

TÌM HIỂU NHANH VẬT LÍ HẠT
Tom Whyntie & Oliver Pugh
Bản dịch của Thuvienvatly.com
<< Phần trước | Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm