Thiên hà xoắn ốc dị thường M66

Hiệp Khách Quậy Tại sao thiên hà xoắn ốc M66 lại không đối xứng? Thông thường thì các sóng mật độ chất khí, bụi, và những ngôi sao mới sinh quay tròn xung quanh tâm của thiên hà xoắn ốc và tạo ra một thiên hà gần như đối xứng. Xin mời đọc tiếp.

alt

Tại sao thiên hà xoắn ốc M66 lại không đối xứng? Thông thường thì các sóng mật độ chất khí, bụi, và những ngôi sao mới sinh quay tròn xung quanh tâm của thiên hà xoắn ốc và tạo ra một thiên hà gần như đối xứng. Sự khác biệt giữa những cánh tay xoắn ốc của M66 và sự dịch chuyển khả kiến của lõi của nó đều có khả năng là do những tương tác gần trước đây và sức hút hấp dẫn thủy triều của những thiên hà láng giềng M65 và NGC 3628. Thiên hà xoắn ốc M66, như trong ảnh trên, trải rộng chừng 100.000 năm ánh sáng, nằm cách chúng ta 35 triệu năm ánh sáng, và là thiên hà lớn nhất trong một nhóm thiên hà gọi là Bộ ba Leo. Giống như nhiều thiên hà xoắn ốc khác, những dải bụi kéo dài và phức tạp của M66 được nhìn hòa quyện với những ngôi sao sáng và tinh vân thắp sáng những cánh tay xoắn ốc của nó.

Ảnh: NASA, ESA.

Tải ảnh cỡ lớn

Mời đọc thêm