Gọi Pluto là hành tinh lùn cũng không đúng

Hiệp Khách Quậy Việc khám phá ra một vệ tinh thứ năm quay xung quanh Pluto làm khuấy lên làn sóng tranh cãi mới về việc đưa Pluto ra khỏi họ hàng hành tinh. Sáu năm sau khi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đưa ra quyết định đó, phải chăng đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ lại? Xin mời đọc tiếp.

Việc khám phá ra một vệ tinh thứ năm quay xung quanh Pluto làm khuấy lên làn sóng tranh cãi mới về việc đưa Pluto ra khỏi họ hàng hành tinh. Sáu năm sau khi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đưa ra quyết định đó, phải chăng đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ lại?

Có lẽ vậy. Vài thập niên trước đây, sự khác biệt giữa các hành tinh và những vật thể nhỏ hơn như tiểu hành tinh và vệ tinh có vẻ khá rõ ràng. Nhưng khi chúng ta càng biết nhiều về hệ mặt trời, ta càng khó phân loại những vật thể đa dạng của nó vào những nhóm riêng biệt.

Pluto đã bị giáng cấp khỏi danh sách hành tinh hồi sáu năm trước

Ngày nay, chúng ta biết rằng Pluto và vệ tinh tương đối lớn của nó, Charon, tạo thành một cặp đôi quay xung quanh một điểm chung nằm giữa chúng, cùng với ít nhất bốn vệ tinh nhỏ hơn trong những quỹ đạo sít sao xung quanh chúng.

Như chúng ta biết, không có cái gì khác trong hệ mặt trời trông giống hệ Pluto hết. Nó dường như chẳng phải là “hành tinh”, càng không phải là “hành tinh lùn”. Có lẽ hệ Pluto/Charon thuộc về một loại riêng đặc trưng của nó.

123physics (thuvienvatly.com)
Nguồn: New Scientist

Mời đọc thêm