Giai Nobel 2012
06:30:18 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
796  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Một số câu trong đề thi thử trường Tứ Kỳ HD vào lúc: 08:09:42 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu1:Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức   ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu AB của một đoạn mạch gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung C. Biết rằng  . Khi thay đổi biến trở đến các giá trị R1=50, R2=100 và R3= 150 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có giá trị lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. U1<U2<U3.   B. U1>U2>U3   C. U1=U3 >U2.   D. U1=U2=U3.
Câu 2: Cho một vật dao động điều hoà với phương trình  x  =  10cos(10pit) cm. Vận tốc của vật có độ lớn 50pi cm/s lần thứ 2012 tại thời điểm
A.  6209/60 s
B. 1207/12  s
C. 1205/12  s   
D.6031/60   s
Ban đầu t=0-->x=A
 tử v,w,A--> x sau =5căn3 Dùng đường tròn -->Qua x=5 căn 3 2 lần trong 1T --->1005T qua 2010 lần ,Từ A---> 5 căn 3 lần 2 quay hết 300 độ -->t'=(300/360).0,2=0.166--> t=1005.0,2+t'=201,16666-->t=1207/6s
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u=Ucăn2cos(wt)  ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm có cuộn cảm thuần, biến trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R=R1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm, hai đầu biến trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là 120V, 60V và 60V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R=R2=2R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đầu biến trở khi đó có giá trị
A. 24 V
B. 24 V
C. 48 V
D. 48 V
Câu 4: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M và N lần lượt là điểm nối giữa L và R;  giữa R và C. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có biểu thức   ( U và w không đổi). Điện trở thuần R có giá trị bằng căn 3   lần cảm kháng. Điều chỉnh để C=C1 thì điện áp tức thời giữa hai điểm AN lệch pha pi/2  so với điện áp tức thời giữa hai điểm MB. Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa C1 và C2 là:
A. C1=3C2.   
B.  C1=C2/căn 3
C.  C1=C2/3
D. C1= căn3 C2

Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều một pha tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây quấn máy phát. Nối ha cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ  n1vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch AB là I1 và tổng trở của mạch là Z1. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2vòng/phút ( với n2>n1) thì cường dòng điện hiệu dụng trong mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2. Biết I2=4I1 và Z2=Z1. Để tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất thì rô to của máy phải quay  đều với tốc độ bằng 480vòng/phút. Giá trị của n1 và n2  lần lượt là
A. n1= 300vòng/phút và n2= 768vòng/phút   B. n1= 120vòng/phút và n2= 1920vòng/phút
C. n1= 360vòng/ phút và n2= 640vòng/phút   D. n1= 240vòng/phút và n2= 960vòng/phút


Câu 6: Trên mặt nước nằm ngang duy trì hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha . Cho biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Xét hai gợn sóng cùng loại, gợn thứ nhất đi qua điểm M có MB - MA = 5 cm, gợn thứ ba đi qua điểm N có NB - NA = 10 cm. Tần số dao động của hai nguồn là
A. 10Hz   B. 20Hz   C. 50Hz   D. 40Hz

Khó qua mong các thầy giúp đỡ

797  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young vào lúc: 07:25:18 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu1:  Khi K2=5-->K1=8(1)
  Khi K2=10-->K1=16(2)

Mình chỉ cần xét 2 giá trị của k2--->giá trị của k1 thôi hả thầy Điền Quang rồi từ đó suy ra số vs của lamda1 tính bằng cách
k1(1)<số vân sáng(1)<k1(2) và số vs của lamda2 :K2(1)<số vân sáng(2)<k2(2)
Từ đó tổng số vân sáng= số vân sáng(1)+số vân sáng(2)
Nếu trong đó (1) trùng(2) thì trừ ra (như trong bài thì bõ ra k=9)
798  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giao thoa ánh sáng 3 bức xạ vào lúc: 07:04:58 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Chết rồi quen cách tìm bscnn thế có khổ không? Học hành chán quá?thầy Điền Quang hướng dẫn lại em cái đó.Em đọc bài của thầy Đạt mà chưa hiểu? chắc em "dốt" Embarrassed
799  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Thời gian trong mạch dao động LC vào lúc: 01:29:50 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
1.Mạch dao động LC lý tưởng, khi t=0 điện tích của tụ điện có giá trị cực đại là Qo=8[tex]\Pi[/tex].10-7 C.Sau T/6 chu kì thì dòng điện trong khung có giá trị i=-[tex]\sqrt{3}[/tex]mA.Lấy [tex]\Pi[/tex]2=10.Tần số dao động trong khung là:
A. 100[tex]\sqrt{3}[/tex] Hz          B 1250Hz         C.50[tex]\sqrt{3}[/tex] Hz       D 125Hz
2.Dòng điện trong khung Lc lý tưởng là i=8cos(wt-pi/3)mA.Sau thời gian t=10-3/3s kể từ t=0 thì cường độ dòng điện có giá trị 4mA.Biết độ tự cảm L=16mH.Điện dung của tụ điện là
A.C=3,12[tex]\mu[/tex]F         B.C=0,156[tex]\mu[/tex]F     C.C=32[tex]\mu[/tex]F  D.C=1,56[tex]\mu[/tex]F

3.Một mạch dao động Lc khi t=0 dòng điện có giá trị cực đại Io,khi t=T/6 dòng điện có giá trị=2mA còn hiệu điện thế 2 đầu tụ có giá trị u=[tex]\sqrt{3}[/tex]V.biết điện dung của tụ điện C=2/II(nF)
tần số của mạch là:
A 500KHz             B 100[tex]\sqrt{3}[/tex]KHz     C 250KHZ           D 250[tex]\sqrt{3}[/tex]KHz
800  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Giao thoa ánh sáng 3 bức xạ vào lúc: 01:19:39 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
1.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,sử dụng 3 bức xạ dỏ, lục, lam có bước sóng là lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m,lamda2=[tex]\mu[/tex]m,lamda3=0,48[tex]\mu[/tex]m.Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng cùng màu với vân sáng  trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vs màu đỏ.

2.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,khoảng cách giữa 2 khe là a=1mm,khoảng cách từ 2 khe đến màn là D=2m Ánh sáng sử dụng gồm 3 as đơn sắc có bước sóng là lamda1=0,72[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,54[tex]\mu[/tex]m,lamda3=0,48[tex]\mu[/tex]m.Biết độ rộng của L=6,5cm, giữa màn là vstt có màu trắng.Số vân sáng trắng trên màn là
A.5   B.7          C 8             D 11801  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / TN giao thoa ánh sáng Young vào lúc: 01:13:08 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
1 Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,4[tex]\mu[/tex]m và lamda2=0,64[tex]\mu[/tex]m.Số vân sáng xuất hiện trong khoảng giữa hai vân gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A.13                     B.9          C.7         D .11
2Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m và lamda2.Trong khoảng giữa hai khe gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có 7 vân sáng của lamda2.                 Biết 0,4[tex]\mu[/tex]m[tex]\leq[/tex]lamda2[tex]\leq[/tex]0,42[tex]\mu[/tex]m
A 6      B 4           C 5            D 3
3.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,48[tex]\mu[/tex]m.Xét tại M là vân sáng bậc 2 ứng với ánh sáng lamda1 và tại N(cùng phía với M) là vaan sáng bậc 10 ứng với as lamda2.Trong khoảng MN ta đếm được: A 10vs          B 12vs           C 14vs            D 8vs
802  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Hệ số công suất và L thay đổi vào lúc: 07:04:59 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
1.Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây: cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở .Khi đặt vào mạch u=100căn2cos(wt)V thì i= căn2cos(wt)A. Khi giữ nguyên U, tăng w lên căn2 lần thì mạch có hệ số công suất là 1/căn2.Nếu từ giá trị ban đầu của w, giảm w đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu?
A0,426       B 1/căn2     C 0,526       D căn3/2
2.Cho mạch RLC nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch hdt u=Uocoswt(w,U không đổi), dung kháng của tụ bằng điện trở R, cuộn dây là cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được.Muốn hdt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại,cần điều chỉnh cho độ tự cảm của cuộn dây có giá trị
A.L=vô cực         B. L=2R/w             C. L=0      D. L=R/w
803  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Sóng điện từ và điệm xoay chiều vào lúc: 06:54:20 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Câu1 Cho mạch dao động LC. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng o,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA.Biết độ tự cảm của cuộn dây L=5mH.Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 20nF và 2,25.10-8 J   B. 20nF và 5.10-10 J   C. 10nF và 25.10-10 J     D.10nF và 3.10-10 J
Câu 2:Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2\sqrt{2}sin(100IIt-II/2)A, t tính bằng s. Tính từ lúc t=0 dòng điện có cường độ bằng không lần thứ 5 vào thời điểm:
A.3/200s    B 1/40s     C 9/200s    D 7/200s
Câu3Cho mạch chọn sóng cộng hường gồm cuộn cảm và 1 tụ xoay.khi điện dung của tụ C1 thì mạch bắt được sóng có lamda1=10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng lamda2=20m.Khi tụ điện có điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt được bước sóng lamda3 bằng:
A 30m          B.22,2m    C 13,1m      D 41,23m

804  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / THắc mắc về TN Young vào lúc: 03:04:40 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 1 TRong thí nghiệm Young: a=0,5mm,D=2m.NGười ta chiếu đồng thời vào hai khe Young hai bức xạ có bước sóng 450nm và 600nm. Gọi M và N là hai điểm nằm về cùng phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 4,5mm và 22mm. TRên đoạn MN có bao nhiêu vị trí trùng nhau của hai bức xạ nói trên?
A 2         B 3     C 4        D 5

Câu này trích trong đề thi DH 2009 em đọc trong sách người ta hd giải mà chưa hiểu mong các thầy giúp đỡ
Giải như sau Để 2 vân trùng nhau, ta có :
k1lamda1=k2lamda2 <-->3k1=4k2<-->k1=4n  (1)
Vị trí trùng nhau: x=4n.lamda1.D/a=1,8n
Điều kiện 4,5<x<22<--->2,5<n<4,9
Vì n thuộc Z:n=3,4--> có 2 vị trí trùng nhau trên doạn MN
Tại sao lại có được dòng (1) vậy các thầy 
Và Cho em phương pháp giải dạng bài tập này :Trường hợp 2 nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc. Tìm vị trí trên màn ở dố có sự trùng nhau của hai vân sáng thuộc hai hệ đơn sắc
805  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tìm công suất trong Điện xoay chiều vào lúc: 02:41:21 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Thanks Thầy Điền Quang
806  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Cần lời giải đáp vào lúc: 11:22:14 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu1: Một máy bay bay ở độ cao h1=100m gây ra mặt đất một tiéng ồn có cường độ âm L1=120dB. Coi máy bay là một nguồn âm> Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được là dưới L2=100dB thì máy bay phải bay tối thiểu ở độ cao là bao nhiêu?/
A 316m          B 500m                 C 700m           D 1000m
Câu 2: Mạch dao động LC có điênj trở thuần  R, gọi U là hiệu điênh thế cực đại giữa 2 bản tụ.Khi đó công suất tiệu thụ trên mạch được tính bằng:
A CRU2/L            B CRU/L           C CRL/U 2          D CLU2/R
Câu 3. Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được: UR=60V, UL=120V ,UC=60V.Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu trở là bao nhiêu:
A 13,3V        B 53,1V      C 80V        D 90V
Câu 4. Trong chuyển động dao động thẳng x= sin(wt +[tex]\varphi[/tex]o), những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha [tex]\varphi[/tex]
=wt +[tex]\varphi[/tex]o=3pi/2??
A Lực và vận tốc           B Lực và li độ               C Li độ và vận tốc       D Gia tốc và vận tốc
807  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tìm công suất trong Điện xoay chiều vào lúc: 11:03:25 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Sorry em đánh thiếu: P=Pmax.cos 2[tex]\varphi[/tex]
808  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Tìm công suất trong Điện xoay chiều vào lúc: 10:59:49 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
1.Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuẩn cảm L và tụ C biến đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có f=50Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và i là 60 thì công suất tiêu thụ thụ trong mạch là 50W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu:
A 100W       B 200W           C 50W         D 120W
 
a)Em giải thử bài này nha em phân vân 2 đáp án chả bik đúng hay sai mong các thầy giúp em.

Ban đầu u và i lệch nhau 60 ---> P=UIcos[tex]\varphi[/tex] --->UI=50/cos60=100
Sau đó u và i cùng pha tức ZL=Zc--> Pmax=UI=100W
b)Em thấy mấy đứa học thêm thầy nó bảo Trong mọi trường hợp để tính công suất ta  dùng công thức(tổng quát cái nì chứng minh rồi cần ghi nhớ thôy): P=Pmax.cos 2[tex]\varphi[/tex]
Vậy giải quyết bài toán trên --->Pmax=P/cos2[tex]\varphi[/tex] =50/0,25=200W
 Cho em hỏi a) hay b) đúng các thầy!!!

809  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử vào lúc: 09:45:36 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em copy của thầy Bùi Gia Nội, Các bạn giúp mình với !!!
Câu2 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm L=50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là
A 4 V             B 32 V                      C 22 V             D 8V

Theo đề i=Io-->i2/Io2=1
-->u2/Uo2=0
Sai chỗ nào ta :(Hay đọc đề sai Giúp em với mấy thầy ơi
810  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động vào lúc: 09:36:09 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Thanks các Thầy!!! .Em đang trong quá trình luyện thi "kiến thức cũng như kỹ năng" còn kém được các thầy hướng dẫn thật tốt.
Ở trường chỉ dạy các kiến thức cơ bản mấy dạng bài tập này nếu không có kiến thức thêm thì cũng chưa chắc giải được với lại em đọc đề thường chưa hiểu đề nói j như bài số 3 .Còn 7 tháng nữa là đến ngày "Vượt ải Vũ Môn" rồi còn nhiều thắc mắc về bài tập cũng như kinh nghiệm giải nhanh  các công thức "đặc biệt" , mong các thầy giúp đỡ cũng như góp ý. Cám ơn các thầy lần nữa Roll Eyes
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.