Giai Nobel 2012
06:00:45 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
751  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Một số câu trong đề thi thử vào lúc: 01:28:06 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = cos(5wt + II/6) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5cos(wt – II/6) (cm). Tỉ s? cơ năng trong quá trình dao động  của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng
A. 1/2.
B. 1.
C. 2.
D. 1/5.
Câu2.Cho đọan mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho các giá trị R = 60Ω; C = 1/6II.10−3 F;L = 1, 4/π
H. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết điện áp giới hạn (điện áp đánh thủng) của tụ điện là 400V. điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào hai đầu đọan mạch để tụ không bị đánh thủng là
A. 400V.           B. 471,4 V.                 C. 666,67 V.             D. 942,8 V   
Câu 3: Một sợi dây AB dài 2m căng ngang có 2 đầu cố định. Ta thấy khỏang cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động với  biên độ bằ ng nửa biên độ điểm  bụng thì cách nhau 1/3 (m). Số bó sóng tạo được trên dây là
A. 7.         B. 4.          C. 2.           D. 6.
752  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Điện xoay chiều, tổng hợp dao động vào lúc: 01:10:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài1. Vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa các phương trình cò dạng x1 = 3cos(wt + II/6) (cm), x2 = Asinwt (cm). Phương trình dao động tổng hợp x = 4cos(wt +[tex]\phi[/tex]). Muốn A lớn nhất thì giá trị của [tex]\phi[/tex]là
A. –II/6.         B. –II/4.                C. –II/3.           D. –II/2.
Bài2. Đọan mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp u ở hai đầu đọan mạch chậm pha hơn uL một góc II/2; biết 25L = 4CR2 , cho U = 100 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đọan mạch L và C là
A. UL = UC = 50 V.
B. UL = UC = 40 V.
C. UL = 20 V, UC = 30 V.
D. UL = UC = 30 V.
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 . Đặt vào hai đầu đọan  mạch  điện  áp  xoay  chiều  ổn  định,  mạch  có  cùng  hệ  số  công  suất  với  hai  giá  trị  của  tần  số  góc w1=50II,w2=200II.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.3/[tex]\sqrt{12}[/tex]
 B.2/[tex]\sqrt{13}[/tex]
 C.1/[tex]\sqrt{2}[/tex]

D.1/2
753  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm vào lúc: 12:27:20 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Sao mình lại xét khoảng cách từ M đến 2 nguồn hả thầy trieubeo em không hiểu rõ lắm thầy có thể giải thích cho em được không ạ.Cám ơn thầy
754  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Thời gian trong mạch dao động vào lúc: 07:40:56 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Cho em hỏi là tính chu kì trong mạch điện cũng giống trong dao động điều hòa phải không thầy
Vd:năng lượng từ cực đại về 0 cũng giống như từ A-->VTCB,điện tích trên tụ max -->giá trị 1/2 điện tích max cũng như A-->A/2 đúng không ạ
Vậy khoảng thời gian liên tiếp mà điện tích trên tụ có độ lớn cực đại thì bằng T/2 hay T/4   thưa thầy
755  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm vào lúc: 07:32:59 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
CD vuông góc với AB tại M,MC=MD-->M là trung điểm CD,MA=3cm-->MB=7cm
Dùng pytago ta có CA=DA=5,CB=DB=căn 65
Vì 2 nguồn AB cùng pha nên số điểm cực đại là
CA-CB/lamda<K<BD-DA/lamda
-->-6,12<k<6,12-->Số điểm cực đại là 13
756  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: Lập Pt đường thẳng trong mp vào lúc: 12:24:43 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Câu1.Mình nghĩ thế này
d giao d1 tại A-->A(a,-a-1)
d giao d2 tại B-->B(2b-2,b)
Vectơ MA=(a-1,-a-1),Vectơ MB=(2b-3,b)
Giả thuyết MB=3MA --> có 2 trường hợp vectơMB=3vectơMA ,vectơMB=-3vectơMA
Ps:bạn tìm giao điểm của d và d2 theo a[/color là sai rồi vì điểm B với A khác mà
757  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Giao thoa khe Young vào lúc: 12:43:05 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Câu1.Hai khe Young cách nhau a=1,2mm được rọi bởi nguồn sáng S màn E cách S1 và S2 là D=1,8m Nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xạ lamda1 và lamda2 khoảng cách giữa hai van sáng bậc 3 của 2 bức xạ là 0,72mm.Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 của lamda1 và vân tối thứ 3 cảu lamda2=1,08mm.Tính lamda2(biết lamda1>lamda2)
A.400nm  B.420nm        C.480nm            D.500nm
758  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Cơ,giao thoa,hạt nhân vào lúc: 06:23:47 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Câu1.Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có vecto E thẳng đứng.Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2,con lắc thứ 3 không tích điện.Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1,T2,T3 với T1=1/3T3,T2=5/3T3.Tỉ số q1/q2 là:
A.-12,5      B.-8         C 12,5    D 8
CÂu2.Một vật dao động điều hòa khi có li độ x1=2cm thì vận tốc v1=4II[tex]\sqrt{3}[/tex]cm,khi có li độ x2=2[tex]\sqrt{2}[/tex]cm thì vận tốc v2=4II[tex]\sqrt{2}[/tex] cm.Biên độ và tần số dao động của vật là
A 4cm và 1Hz        B 8cm và 2Hz         C 4[tex]\sqrt{2}[/tex]cm và 2Hz     D đáp án khác
Câu3 Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng,nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,4mico met và [tex]\lambda 2[/tex]=0,6mico mét.Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng [tex]\lambda 1[/tex].Trên MO(O là vân sáng trung tâm) ta đếm được:
A 10 vân sáng         B 8 vân sáng        C 12 vân sáng        D 9 vân sáng
CÂu4.Cho pư hạt nhân: 2H1 +3H1---->2He4 +1n0 +17,6MeV.Hỏi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g He là bao nhiêu
A.26,488.10^24 MeV      B 25,488.10^23MeV      C 26,488.10^23MeV   dkết quả khác
759  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / HẠt nhân ,Quang điện vào lúc: 06:05:21 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Câu1.Lấy chu kì bán rã của pololi 210Po84 là 138 ngày và Na=6,02.10^23 mol.Độ phóng xạ của 42mg poloni là:
A 7.10^12 Bq    B 7.10^9 Bq       C 7.10^13 Bq         D 7.10^10 Bq
Câu 2.Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452[tex]\mu[/tex]m và 0,243[tex]\mu[/tex]m vào catod của một tế bào quang điện.Kim loại làm catod có giới hạn quang điện là 0,5[tex]\mu[/tex]m.Vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện là
A. 2,29.104m/s           B.9,24.103 m/s  C 9,61.105 m/s   D 1,34.106 m/s
Câu3.Cho pư hạt nhân: 3T1 +2D1--->4He2 +X.Lấy độ hụt khối của hạt nhân T,D,He lần lượt là 0,009106u;0,002491u;0,030382u .Năng lượng tỏa ra của pư xấp xỉ bằng
A.15,017MeV           B 200,025MeV         C 17,498MeV     D.21,076 MeV
760  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ vào lúc: 05:43:58 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Thưa thầy ngulau thầy có thể giải thích thêm tại sao khoảng cách từ A đến C =lamda/12 không ạ em chưa hiểu lắm thầy vẽ hình được thì tốt quá
761  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / New new homework vào lúc: 07:09:22 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Câu1.Hòa tan 54,44g hh X gồm PCl3 và PBr3 vào nước được đ Y.Để trung hòa hoàn toàn đ Y cần 500ml đ KOH 2,6M.%khối lượng PCl3 trong X là
A.26,96%          B 12,125%       C 8,98%       D 30,31%
Câu2.Đốt cháy hoàn toàn 18g este X đơn chức thu được 20,16l CO2(dkc) và 12,96g nước.Mặt khác nếu chó 21g X tác dụng với 200ml dd KOH 1,2M sau đó cô cạn đ thu được 34,44g chất rắn khan.CTPT của axit tạo X là
A C5H603        B C5H8O3           C C5H10O3        D C5H10O2
Câu3.Đ X chứa các ion:Ba2+,Na+,HCO3- ,Cl- trong đó số mol Cl- ;à 0,24.Cho1/2 đ X tác dụng với dd NaOH dư thu được 9,85g KT.Cho1/2 dd X tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thu được 15,76g kết tủa.Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thu được m g chất rắn khan.Giá trị của m là:
A.15,81g              B 18,29g              C 31,62g              D 36,58g
762  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Có việc cần Asenal giúp đây vào lúc: 06:53:30 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Cho toàn bộ lượng khí sinh ra pư hết với hh X gồm Mg,Fe thu được hh Y nặng 13,04g.Lập phương trình pư sai chỗ này đây người ta không cho hhX bằng bao nhiêu ,bạn nguyenmanhcong nói đúng rồi .Khí sau pư là O2 td với hh KL-->hh oxit phải trừ mo2 ra nữa
Vậy ta có hệ PT 2a+3b=0,6 và 24a+56b=13,04-0,24*16-->a=0,15 b=0,1
-->%Mg=39,13% By the way thanks Asenal
763  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều ôn thi ĐH cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.8) vào lúc: 12:51:51 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 70[tex]\Omega[/tex] và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t - [tex]\frac{\pi }{4}[/tex])V. Khi C = C0 thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
A. uC = 140cos(100t - [tex]\frac{\pi }{2}[/tex])V         B. uC = 70[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100t - [tex]\frac{3\pi }{4}[/tex])V         C. uC = 70[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100t - [tex]\frac{\pi }{2}[/tex])V         D. uC = 140cos(100t - [tex]\frac{3\pi }{4}[/tex])V

Khi C=Co thì u và i cùng pha-->cộng hưởng điện Zl=Zc=70
I=U2/R=[tex]\sqrt{2}[/tex]A -->uc=I*Zc*[tex]\sqrt{2}[/tex]=140V
Mà [tex]\varphi[/tex]uc-[tex]\varphi[/tex]i=-II/2 -->[tex]\varphi[/tex]uc=-3II/4
--> Đáp án D

764  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Lập Pt đường thẳng trong mp vào lúc: 11:42:53 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
1.Trong mp Oxy cho điểm M(1,0)Lập Pt đt d đi qua M và cắt hai đường thẳng d1:x+y+1=0,d2:x-2y+2=0 lần lượt tại A,B sao cho MB=3MA
2.Trong không gian Oxyz cho A(1,2,1);B(-2,1,3);C(2,-1,1);D(0,3,1).Hãy lập PT mặt phẳng (P) đi qua A,B và khoảng cách từ C đến P bằng khoảng cách từ D đến P
765  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Có việc cần Asenal giúp đây vào lúc: 11:34:55 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
 Câu1. X là tetrapeptit có công thức Gly_Ala_Val_Gly.Y là tripeptit Gly_val_Ala Đung m gam hh A gồm X và Y có tỷ lệ mol tương ứng là 4:3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi pư xảy ra hoàn toàn cô cạn đ thu được 257,36g chất rắn khan.Giá trị m là:
A.150,88g      B 155,44g              C 167,38g             D 212,12g
Câu2:Nhiệt phân 50,56g KMn04 sau một thời gian thu được 46,72g chất rắn.Cho toàn bộ lượng khí sinh ra pư hết với hh X gồm Mg,Fe thu được hh Y nặng 13,04g.Hòa tan hoàn toàn hh Y trong đ H2SO4 đc nóng thu được 1,344l SO2(dkc).% khối lượng Mg trong X là:
A 52,17%           B 39,13%            D 28,15%             D 46,15%
Câu3.Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,18mol Fe2S và a mol Cu2S bằng đ HNO3 vừa đủ thu được đ X chỉ chứa muối sunfat và V lít NO(dkc) là sp khử duy nhất .Giá trị của V là
A 44,8l           B 22,4l               C 26,88l        D 33,6l
Câu4.Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố M,X lần lượt là 58 và 52.Hợp chất MXn có tổng số hạt proton trong phân tử là 36.Lk trong phân tử MXn thuộc loại liên kết gì
A Cho nhận         B Cộng hóa trị phân cực              C Ion           D Cộng hóa trị không phân cực

P/s: Nhằm đóng góp cho topic Hóa mình xin phép gửi một số thắc mắc tới diễn đàn  nhằm mục đích trao đổi, thảo luận đưa ra công thức nhanh nhất cho  các bài tập >Mong sự giúp đỡ của chủ topic
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.