Giai Nobel 2012
05:25:09 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
631  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Ánh sáng, dđ cơ, điện, hạt nhân cần giúp đỡ vào lúc: 08:07:23 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra ánh sáng có bước sóng 0,6\mu m. Khoảng cách từ S đến hai khe S1, S2 là d=80cm, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là a=0,6mm, khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn là D=2m. O là vị trí giữa hai tấm màn. Cho khe S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với màn. Hỏi S phải dịch chuyển tối thiểu một đoạn bằng bao nhiêu để cường độ sáng tại điểm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu?

Ta có [tex]\frac{x}{y}[/tex]=[tex]\frac{d}{D}[/tex]


Muốn dịch chuyển O từ cực đại sang cực tiểu thì x=i/2

--> độ dịch chuyển bằng y=[tex]\frac{iD}{2d}[/tex] =2,5mm
Với i=2mm
632  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Hai câu dao động cơ (Ankenz & lan123) vào lúc: 07:55:33 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu thứ 2 thầy ngulau giải rồi bạn xem link tại đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6834.msg31806#msg31806
câu số 1 thầy trieubeo:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7230.0
633  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lý hạt nhân vào lúc: 07:49:12 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
3. Một lượng chất phóng xạ X, tại thời điểm t0, có độ phóng xạ là H0, tại t=t0+24 ngày thì độ phóng xạ là H = 12,5%, như vậy tại thời điềm t=t0+8 ngày thì độ phóng xạ là
A. H'=25%H0              B. H'=50%H0               C. H'=75%H0                  D. H'=37,5%H0
độ phóng xạ của X sau thời gian t: H=Ho.2-t/T
t0-->Ho ,với to=0
t=to+24ngày -->H=Ho.2-t/T-->H/H0=0,125<-->0,125=2-t/T<--> 3=24/T-->T=8ngày
-->H'/Ho=2-t'/T với t'=to+8 -->H'/Ho=0,5 -->Đáp án B
634  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài toán điện xoay chiều cần giúp vào lúc: 07:29:57 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
bài số 1 thầy ngulau đã giải rồi bạn xem link tại đây nghen:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6913.msg32068#msg32068
635  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: hỏi bài xoay chiều,mình chưa hiểu lắm vào lúc: 07:03:04 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 1: dòng điện woay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cương độ dòng điện là i=Io. cos(ωt-π2 ), với Io > 0.tính từ lúc t=0 (s),điiện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nũa chu kỳ của dong điện làbao nhiêu(tính theo Io và ω)

điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng tính theo |q| hay xét về cả dấu?
điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn thẳng trong thời gian T/4, T/2 là bao nhiêu?
cách tính như thế nào nếu trong thời gian t bất kì

 mọi người giải thích cho mình hiểu với.cảm ơn mọi người n
Bài này thầy trieubeo đã giải nhiều rồi ,một cách tổng quát như thế này để tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian t thì ta tính
[tex]\int_{0}^{t}{Iocos(wt-II/2)}[/tex]
Bạn thế t vào tính nhé ,ứng với t=T/2,T/4,T/3,T/12 .....
636  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Bài tập hữu cơ vào lúc: 06:51:50 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
1.Chia 30,4g hh M gồm 2 ancol đơn chức, thành 2 phần bằng nhau.CHo p1 tác dụng với Na dư thu được 3,36l khí (DKC).Cho phần 2 pư hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao thu được hh M1 chứa 2 andehit(ancol chỉ tạo andehit).Toàn bộ lượng M1 cho pư tráng gương được 86,4g Ag.Công thức cấu tạo của hai ancol trong M là:
A.CH3OH ,C3H7OH                             C.C2H5OH,C3H7OH
B.C2H5OH,(CH3)2C2H3OH                   D.CH3OH,C2H5OH

2.Cho 20g hh 3 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có  tỉ lệ mol tương ứng là 1:10:5 tác dụng vừa đủ với dd HCl thu đựơc 31,68g hh muối.Tổng số đồng phân cấu tạo amin bậc 1 của 3 amin trên là
A.7             B.14          C 28         D 16

3.X,Y là hai axit hữu cơ.Hh M chứa a mol X và b mol Y.HH N chứa b mol X và a mol Y,biết a+b=0,03.Trung hoà M cần 40ml dd NaOH 1M.Trung hoà N cần 50ml dd NaOH 1M.Đốt cháy hoàn toàn M thu được 2,2g CO2.Công thức cấu tạo của X,Y là
A.HCOOH,(COOH)2                 B.CH3COOH, (COOH)2
C.HCOOH,CH2(COOH)2            D .CH3COOH,CH2(COOH)2
637  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Halogen,Ion,m+m vào lúc: 06:41:41 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
1.Hoà tan hoàn toàn x gam hh: NaI và NaBr vào nước thu được dd X.Cho Br2 dư vào X được Y.Cô cạn Y thu được y gam chất rắn khan.Tiếp tục hoà tan y gam chất rắn khan trên vào nứơc được ddZ.Cho Cl2 dư vào Z được dd T.Cô cạn T thu được z gam chất rắn khan.Biết các pư xảy ra hoàn toàn và 2y=x+z.Phần trăm kl của NaBr trong hh ban đầu là :
A.7,3%           B.4,5%            C.3,7%               D 6,7%

Câu2.Cho 200ml dd AgNO3 2,5x(mol/l) tác dụng với 200ml dd Fe(N03)2 x(mol/l).Sau pư kt thu được 17,28g chất rắn và dd X.Cho HCl vào dd X thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là
A.28,7g             B 34,44g          C 40,18g               D 43,05g

Câu3.HH rắn X gồm : 6,2g Na20 ,5,35g NH4Cl, 8,4g NaHCO3 và 20,8g BaCl2.Cho hh X vào H20(dư),đun nóng.Sau khi kt các pư ta thu được dd Y chứa bao nhiêu gam chất tan
A 42,55g        B. 11,7g               C 30,64g               D. 17,55g
638  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012 - P1: Dao động cơ vào lúc: 06:20:51 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 11:Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu khối lượng của vật nặng giảm đi 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian: 
A.  tăng  20%          B.  tăng  11,8%           C.  giảm 4,47%               D.  giảm 25%

Ta có T=2II[tex]\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex] ,T'=2II[tex]\sqrt{\frac{m'}{k}}[/tex]
Mà m giảm 20% -->m'=0,8m
 -->T/T'=[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
Mặt khác T/T'=N'/N=[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex] -->N'=N[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]639  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử vào lúc: 06:05:06 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi 
640  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trích đề thi thử HM cần mọi người giúp đỡ vào lúc: 02:18:05 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
1.Mot đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có R mắc nối tiếp với cuộn cảm L thuần cảm, đoạn mạch MB chỉ có C. Đặt điện áp u = U0cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch AB, điện áp hiệu dụng trên mạch AM là U1 = 200 V, trên mạch MB là U2 = 70 V, điện áp trên hai đầu tụ điện lệch pha với điện áp trên hai đầu mạch AB là φ với cosφ = 0,6; điện áp hiệu dụng trên hai đầu đoạn mạch AB là
A.150can2 V.    B. 220 V.    C. 150 V.    D. 234 V.

2.Cho hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 8 cm. Về một phía của S1S2 lấy thêm hai điểm S3 và S4 sao cho S3S4 = 4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng λ = 1 cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động với biên độ cực đại
A. 3can5cm.    B.6can2 cm.    C. 4 cm.    D.2can2
 
3.Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 200 Ω mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần cảm có độ tự cảm Đoạn mạch MB có điện trở R2 mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số là 50 Hz. Mắc Ampe kế với điện trở rất nhỏ vào M, B thì Ampe kế chỉ 0,3 A. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở lớn thì vôn kế chỉ 60 V, hiệu điện thế trên vôn kế trễ pha 600 so với hiệu điện thế hai đầu mạch AB. Giá trị của R2 và C lần lượt là
Câu trả lời của bạn:
   A. R2 = 200 Ω, C=căn3.10^-4/II   
   B. R2 = 100 Ω,    ''
   C. R2 = 100 Ω, C=căn3.10^-4/2II   
   D. R2 = 200 Ω, ''
641  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Nhờ mod check KQ dùm vào lúc: 02:07:51 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
1Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm

2.Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1(tím) = 0,42 μm; λ2(lục) = 0,56 μm; λ3(đỏ) = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống nhau như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kề trên là
A. 20 vân tím, 12 vân đỏ.    B. 19 vân tím, 11 vân đỏ.    C. 17 vân tím, 10 vân đỏ.    D. 20 vân tím, 11 vân đỏ.

3.Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng 30 g và một dây treo chiều dài l được kích thích cho dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t con lắc thực hiện 36 dao động. Khi thay đổi chiều dài của con lắc thành l' thì trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 35 dao động. Để con lắc với chiều dài l' có cùng chu kỳ như con lắc có chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích q sau đó đặt nó trong điện trường đều có các đường sức thẳng đứng hướng xuống, độ lớn E = 5000 V/m. Lấy g = 10 m/s2, giá trị của q là
A. 3,287.10–6 C.          B. 3,478.10–6 C.       C. 3,478.10–6 C.        D. 3,278.10–6 C.    
642  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: những bài vật lí khó lớp 12 cần giúp vào lúc: 10:38:03 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Bạn nên post bài trực tiếp lên diễn đàn cho dễ chứ bạn để file word thì không hay cho lắm
643  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: Tích phân vào lúc: 10:32:54 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
[tex]I=\int_{0}^{II/2}{\frac{e^{x}dx}{1+cosx}}[/tex] +[tex]\int_{0}^{II/2}{\frac{sinxe^{x}dx}{1+cosx}}[/tex]

=[tex]\int_{0}^{II/2}{\frac{e^{x}dx}{2cos^{2}\frac{x}{2}}}[/tex] +I2=I1+I2
Tính I1
Đặt u=[tex]e^{x}[/tex] và dv=[tex]\frac{1}{2cos^{2}\frac{x}{2}}[/tex]dx
-->du=exdx và v=[tex]tan\frac{x}{2}[/tex]
-->I1= ex[tex]tan\frac{x}{2}[/tex](cận từ 0->II/2) -[tex]\int_{0}^{II/2}{e^{x}tan\frac{x}{2}}[/tex]
Tính I1'
Đặt u=[tex]tan\frac{x}{2}[/tex]-->du=[tex]\frac{1}{cos^{2}{\frac{x}{2}}}[/tex]dx
dv=exdx->v=ex
--> I1'= e x[tex]tan\frac{x}{2}[/tex] -[tex]\int_{0}^{II/2}{\frac{e^{x}}{cos^{2}\frac{x}{2}}}[/tex]
-->I1=2I1-->I1=0
Tính I2(choáng rồi )

Cái này cũng từng phần lun
u=ex -->du=e xdx
dv=[tex]\frac{sinxdx}{1+cosx}[/tex]-->v=-ln(1+cosx)
-->I2=-exln(1+cosx) +[tex]\int_{0}^{II/2}{e^{x}ln(1+cosx)}[/tex]
Tiếp tục tính I2'  nó quay vòng về I2 ,giống cái I1 chuyển lại -->KQ
Có gì ko hiểu hỏi tui, tui méo rồi, giải trên giấy còn nhìn thấy chứ trên máy khó quá .Bạn cố gắng giải tiếp nha 
644  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / KL tác dụng với muối vào lúc: 06:52:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
  nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng

7.Cho 1,58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,92g chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại.
Phần trăm khối lượng Mg trong A là
A. 88,61%.                  B.11,39%.                               C. 24,56%.                  D. 75,44%
 Nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu là
A. 0,1M.                      B. 0,5M.                                  C. 1,25M.                    D. 0,75M

8.Cho 23,0 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe tác dụng với 400 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Cho NaOH tác dụng với dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 24,6 gam. Giá trị của m là
  A. 37,6.                       B. 27,7.                                    C. 19,8.                       D. 42,1.
 Số mol NaOH đã dùng là
    A. 0,8.             B. 0,4.                          C. 0,6.             D. 0,3.

9.Cho hỗn hợp A gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và  8,12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối.Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B tương ứng là
A. 0,1 và 0,06.             B. 0,2 và 0,3.               C. 0,2 và 0,02.               D. 0,1 và 0,03.

Giá trị của m là          
A. 10,25.                     B. 3,28.                                    C. 3,81.                       D. 2,83.
    
645  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Chuyên đề kim loại tác dụng với Axit(LTDH) vào lúc: 06:35:13 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Bạn nghiemtruong tốt quá bài nào giải cũng được,các bạn khác vào giải đi nào,để cho bạn ý "bao sân" hoài vậy.
Cho bạn nghiệm trường một thanks nè  .Bạn rảnh thì qua giiải toán lun nha hi hi
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.