Giai Nobel 2012
05:52:06 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
196  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP vào lúc: 12:54:24 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2) Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda_1; \lambda_2=0,8\lambda_1[/tex] vào catot của tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là W2=2W1. Giới hạn quang điện của kim loại làm catot này có giá trị là?
[TEX]A. \frac{4\lambda_1}{3}[/TEX](DA)

[TEX]B. \frac{6\lambda_1}{5}[/TEX]

[TEX]C. \frac{5\lambda_1}{4}[/TEX]

[TEX]D. \frac{3\lambda_1}{2}[/TEX]

các bạn giúp mình với...cảm ơn nhiều

Ta có
[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+Wd1[/tex](1)

[tex]\frac{5hc}{4\lambda 1}=A+2Wd1[/tex](2)

Nhân(1) với 2 rồi trừ cho (2) ta được [tex]\frac{3hc}{4\lambda 1}=\frac{hc}{\lambda o}[/tex]

====>[tex]\lambda o=\frac{4\lambda 1}{3}[/tex]197  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP vào lúc: 12:49:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thwoif gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là [tex]800\mu s[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nữa giá trị đó là?
[tex]A. 800\mu s[/tex]

[tex]B. 1200\mu s[/tex]

[tex]C. 600\mu s[/tex]

[tex]D. 400\mu s[/tex]


Giữa dao động điều hòa và dao động Lc có mối liên hệ với nhau bạn chú ý !!! Học được phần dao động điều hòa thì phần về time này là không quá khó !!!!

Khoảng thời gian min để Io ===>Io/2 là T/6

Khoảng time min để WLmax --->WLmax/2 cũng là T/6
==>t=800[tex]\mu s[/tex] 
198  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: giao thoa ánh sáng vào lúc: 12:43:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex] ,màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M tren man, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng [tex]\Delta a[/tex]
 thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách
S1S2 thêm 2[tex]\Delta a[/tex] thì tại M là:
A. vân sáng bậc 7.
B. vân sáng bậc 9.
C. vân sáng bậc 8.
D. vân tối thứ 9 .

nhờ các bạn giải giùm mình với! cám ơn nhiều nhé!
Mình giải bài này rồi bạn xem link tại đây nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6929.msg39423#msg39423http://
199  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng vào lúc: 12:31:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là a = 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Chùm sáng chiếu vào khe S có hai bước sóng trong tex]\lambda _{3}[/tex] bằng.
A.   0,48 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,6 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,64 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,72 [tex]\mu[/tex]m

Ta có i1=0,8mm
Số vân sáng trên MN của bức xạ 1 là i= [tex]\frac{L}{N1-1}[/tex]==>N1=7 vân sáng

Trên MN đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kq trùng của 2 vs đó ==>tổng cộng có 12 vân sáng

==>số vân sáng của bức xạ 2 là 12-7=5 vs

Ta có i2=[tex]\frac{L}{N2-1}[/tex]=1,2mm

===>[tex]\lambda 2[/tex]=0,6[tex]\mu m[/tex]


200  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm vào lúc: 12:17:17 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

+
Câu 6: Trên mặt thoáng một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với phương trình uA = uB = acos([tex]\omega[/tex]t). Tại một thời điểm M nằm cách A là 15 cm, cách B là 25 cm thấy sóng có biên độ cực tiểu, giữa M và gợn sóng trung tâm có hai gợn sóng. Biết AB = 33 cm. Số đường cực đại cắt AB là
A.   13         B. 11         C. 17         D. 15
+


M nằm trên đường cực tiểu ---->MB-MA=(K+1/2)[tex]\lambda[/tex] ( M là cực tiểu, giữa M và gợn sóng trung tâm có 2 gợn sóng(ứng với 2 cực đại), giữa đó có thêm 1 cực tiểu)-->k=2 ==>[tex]\lambda =4[/tex]

Số điểm dao động với biến độ max là : [tex]\frac{-AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda }[/tex]
==>-8,25<k<8,25 ==>có 17 giá trị của K  

201  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm vào lúc: 12:07:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012


Câu 8: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đúng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40π + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:
A.   11         B. 9         C. 10         D. 8Bài này tương tự như bài trên nhưng 2 nguồn này là 2 nguồn ngược pha nhau
Số điểm dao động với biên độ cực đại được tính bằng công thức
[tex]\frac{-S1S2}{\lambda }-1/2<k<\frac{S1S2}{\lambda }-1/2[/tex]

với [tex]\lambda[/tex]=4cm
==>-5,5<k<4,5   ==> có 10 điểm dao động với biên độ max

202  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!! vào lúc: 12:01:48 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1)Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là
A. a+b+c.   B. a+b-c.   C. c-b-a.   D. c-b+a.X1 +X2 ---->Y +n

Năng lượng tỏa ra của pư =[tex]\Delta E[/tex]= WlkY -(WlkX1+WlkX2)=c-a-b !!!!!!
203  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!! vào lúc: 11:58:08 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2)Chọn câu sai. Ký hiệu i, Io là cường độ dòng điện tức thời, cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm; u, Uo là điện áp tức thời, điện áp cực đại giữa hai bản tụ trong mạch dao động LC lý tưởng. Khi
[tex]A)u=\frac{-\sqrt{3}}{2}Uo , i=\pm \frac{1}{2}Io[/tex]
[tex]B)u=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Io[/tex]
[tex]C)u=\frac{1}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{3}}{2}Io[/tex]
[tex]D)u=Uo , i=-Io[/tex]


Dùng công thức WC=nWL ==> i= +-[tex]\frac{Io}{\sqrt{n+1}}[/tex]
Vậy nếu i=+-[tex]\frac{\sqrt{3}Io}{2}[/tex] thì n=1/3

==> WL=3WC ===> u=+- [tex]\frac{Uo}{\sqrt{n+1}}[/tex] =+-Uo/2  
Vậy biểu thức này đúng mòa  tương tự A đúng,B đúng ==>D sai

204  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm vào lúc: 11:51:30 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 7: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u2 = acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất là CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A.   3,3 cm      B. 6 cm      C. 8,9 cm      D. 9,7 cm

Ta có [tex]\lambda =[/tex]1,5 cm

AB =8,CD=4 ,CD có chung đường trung trực với AB ==>CD//AB ,ABCD là hình thang cân

Trên đoạn CD có 3 cực đại thì tại C là cực đại thứ 1 ==>d2-d1=[tex]\lambda[/tex]<-->CA-CB=1,5

Mặt khác CA2=h2 +62 và CB2=h2+22

==>CA2 -CB2=32 ==>CA +CB=21,33 ===>CA=11,415 cm
==>h=9,7 cm
205  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm vào lúc: 11:40:10 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
++
Câu 2: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100 Hz cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20 m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB = 1 m là:
A.   10 điểm      B. 20 điểm      C. 5 điểm      D. 11 điểm

Hai nguồn A,B cùng pha nhau
Ta có [tex]\lambda[/tex]=0,2m

Số điểm không dao động trên AB là những điểm dao động với biên độ cực tiểu
==> [tex]\frac{-AB}{\lambda }-1/2<k<\frac{AB}{\lambda }-1/2[/tex]
<--> -5,5<K<4,5  ==> K=-5,-4,-3......4
Vậy có 10 giá trị !!!

206  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp mình 2 bài nè vào lúc: 11:35:36 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
câu 1:mạch dao động LC gồm 1 cuôn dây có L=4*10^-6H và tụ điện có c=2nF. điện tích cức cực đại trên tụ là 5*10^-6C.nếu mạch có điện\ trở thuần thì để duy trì dao động trong mạch ta phải cung cấp cho mạch 1 công suất là .

câu 2:Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30*10^-6H,tụ điện có C=3nF.Điện trở thuần của mạch dao động là 1 ôm .để duy trì dao động điện từ điều hòa trong mạch vs hiệu điện thế cức đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch 1 năng lượng điên có công suất =?


Các bạn viết rõ hộ mình vs nha minh giốt phần này

Ta có W= [tex]\frac{Qo^{2}}{2C}=\frac{1LIo^{2}}{2}[/tex]
===>Io2=416,7 A
Để duy trì dao động trong mạch ta cần cung cấp 1 năng lượng đúng bằng công suất tỏa nhiệt trên biến trở R  , P=RI2=[tex]\frac{1RIo2}{2}[/tex]=... Thiếu R rồi !!!!!

Câu 2 tương tự thôi bạn ,2 bài này là 1 mừ !!!!
[tex]\frac{1CUo^{2}}{2}=\frac{1LIo^{2}}{2}[/tex] ==>Io

==>P giống như trên thôi 

207  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Nhờ mọi người giải thích câu điện trong đề thi thử lần 7 đh sphn vào lúc: 11:20:48 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 22: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây?
A. 1000vòng/min.   B. 900vòng/min.   C. 3000vòng/min.   D. 1500vòng/min.
Nhờ mọi người nói rõ cách xác định số cặp cực từ. Cảm ơn!
co 9 cuộn dây ==>có 3 cặp cực từ (vì đây là động cơ không đồng bộ 3 pha)

Ta có f=p.n ==>n=f/p=50/3 vòng/s=1000 vòng/min

Mặt khác ta có f dòng điện >f roto ===>f roto <1000 vòng/min --->f roto= 9--vòng/min 
208  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng vào lúc: 01:20:21 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9495.msg43995#msg43995 http:// bai song  cua ban day
209  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: VÀI BÀI CẦN MN GIÚP vào lúc: 10:15:37 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

2) Ban đầu 1 chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 đã có 80% số hạt nhân phóng xạ X phân rã. Sau khoảng thời gian 200s kể từ t1 thì số hạt nhân chưa bị phân rã thì còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là?
A.200s
B.50s
C.100s
D.400s


Tại thời điểm t1 có 80% số hạt nhân bị phân rã ==> 0,8 =1- 2-t1/T ==>2-t1/T=0,2

Tại thời điểm t2=t1+200 thì số hạt nhân còn lại 5% so với ban đầu ===> 0,05= 2-(t1+200)/T

===>2200/T=4 ==>200=2T ==>T=100s
210  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp em bài Hạt Nhân ạ. vào lúc: 07:26:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Em Cảm ơn các Tiền Bối :

Hương` dẫn giúp em bài này nha !

Nito tnhien có 2 đồng vị chính là N14 và N15. KL ng tử của Nito tự nhiện là 14.0067u, của N14 là 14.00307u, của N15 là 15.00011 u . SỐ % của đồng vị N14 trong Nito7 tự nhiên là :
A 99.636
B 98.425
C 99.375
D 98.878
Bài này có thể giải theo bên Hóa được, áp dụng quy tắc đường chéo 

 N14          14,00307                                0,99341                         
                                       14,0067   
 N15           15,00011                                3,63.10-3

===>%N14= [tex]\frac{0,99341*100}{ANS + 3,63.10^{-3}}[/tex] =99,636%

D Y U D S 
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.