Giai Nobel 2012
05:33:42 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Lực nâng từ tách biệt tế bào sống với tế bào chết
27/08/2020
LHC tạo ra vật chất từ ánh sáng
26/08/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 9 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 2-8-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: 1
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Giúp mình 4 bài thi thử! vào lúc: 11:15:19 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 8:
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 98,25 %.   B. H = 96,00 %.   C. H = 93,50 %.   D. H = 97,75 %.

Câu 19:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 32 cm.   B. 64 cm.   C. 48 cm.   D. 36 cm.

Câu 31:
Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a, có tan a = 3/4; lúc này con lắc dao động nhỏ với chu kỳ T1. Nếu đổi chiều điện trường này sao cho véctơ cường độ diện trường có phương thẳng đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là:
Đáp số [tex]T=T1\sqrt{5}[/tex]

Câu 46:
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox (O là vị trí cân bằng) với tần số góc 20 rad/s. Tại thời điểm thời điểm nào đó thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 3/4. Ngay sau thời điểm đó [tex]\Pi/40[/tex] (s) thì tỉ số giữa chúng là bao nhiêu?
A. 3/2.   B. 4/3.   C. 3/4.   D. 4/5.
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Giúp mình bài sóng và điện.cám ơn! vào lúc: 10:55:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 4:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1= 0,42 μm (màu tím), λ2= 0,56μm (màu lục) , λ3 =0,7 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có bao nhiêu vân quan sát được có màu tím; lục và đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 11 vân tím; 9 vân lục; 7 vân đỏ.           B. 15 vân tím; 11 vân lục; 9 vân đỏ.
C. 19 vân tím; 14 vân lục; 11 vân đỏ.   D. 12 vân tím; 8 vân lục; 6 vân đỏ.

Câu 8:
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 98,25 %.   B. H = 96,00 %.   C. H = 93,50 %.   D. H = 97,75 %.

Câu 19:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 32 cm.   B. 64 cm.   C. 48 cm.   D. 36 cm.

Câu 31:
Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a, có tan a = 3/4; lúc này con lắc dao động nhỏ với chu kỳ T1. Nếu đổi chiều điện trường này sao cho véctơ cường độ diện trường có phương thẳng đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là:
đáp số T=T1[TEX]\sqrt{5}[/TEX]

Câu 46:
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox (O là vị trí cân bằng) với tần số góc 20 rad/s. Tại thời điểm thời điểm nào đó thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 3/4. Ngay sau thời điểm đó [TEX]\Pi[/TEX]/40 (s) thì tỉ số giữa chúng là bao nhiêu?
A. 3/2.   B. 4/3.   C. 3/4.   D. 4/5.

Câu 49:
Năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hydro được xác định bởi công thức En = - [TEX]\frac{-13,6}{n^2}[/TEX] (eV) (n là số tự nhiên: 1, 2, 3…. ). Xác định số lượng vạch phổ của hydro xuất hiện khi bắn phá đám khí hydro đang ở trạng thái cơ bẳng bằng một chùm electron có động năng 12,6 eV.
A. 6.   B. 3.   C. 1.   D. 10.

Câu 36:
Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y-âng, hai vị trí M và N trên màn là các vân sáng, giữa M và N còn có 4 vân sáng nữa. Khoảng cách MN = 2 mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 2 mm, khoảng cách từ hai khe Y-âng đến màn là 1,6 m. Tần số của sóng ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là
A. 6,0.1014 Hz.   B. 5,0.1014 Hz.   C. 7,5.1015 Hz.   D. 6,5.1015 Hz.

Cám ơn mấy bạn!
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Nhờ tất cả mọi người giúp mấy bài tập hay và khó! vào lúc: 09:05:06 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Mình không edit được tiêu đề. các bạn edit hộ và giúp mình nhé. 
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Nhờ mọi người giúp mấy bài khó! vào lúc: 06:39:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 5:
Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A. 359,26 V   B. 330 V   C. 134,72 V      D. 146,67 V

Câu 18:
Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70[TEX]\Omega[/TEX]   thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?
A. giảm đi 20[TEX]\Omega[/TEX]      B. tăng thêm 12[TEX]\Omega[/TEX]      C. giảm đi 12[TEX]\Omega[/TEX]      D. tăng thêm 20[TEX]\Omega[/TEX]  

Câu 24:
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật [TEX]\frac{7\Pi}{30}s[/TEX]  thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là:
A. 2[TEX]\sqrt{6}[/TEX]  cm   B. 4[TEX]\sqrt{2}[/TEX]  cm   C.2[TEX]\sqrt{5}[/TEX]  cm   D.2 [TEX]\sqrt{7}[/TEX]  cm

Câu 29:
 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm bụng, B là một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 0,2 m/s   B. 0,8 m/s   C. 0,6 m/s   D. 1,6 m/s

Câu 32:
 Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện dung của tụ điện có giá trị C1 thì Zc = 2ZL = 2R. Tăng điện dung của tụ điện lên thì điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây tăng lên rồi giảm xuống.
B. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng lên rồi giảm xuống.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng lên rồi giảm xuống.
D. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giảm xuống.

Câu 35:
Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 2m. Từ vị trí cân bằng đưa vật tới vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi vật xuống dưới vị trí thấp nhất thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là
A.[TEX]\frac{3mg}{k}[/TEX] B.[TEX]\frac{2mg}{k}[/TEX] C.[TEX]\frac{3mg}{2k}[/TEX] D.  [TEX]\frac{mg}{k}[/TEX]

Câu 49:
Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là
A. 28 dB   B. 36 dB   C. 38 dB   D. 47 dB

Câu 27:
Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB; trong đó đoạn AM chứa cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, còn đoạn MB chứa điện trở thuần R = 25[TEX]\Omega[/TEX]  . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều U=[TEX]50\sqrt{6}cos(100\Pi.t) (V)[/TEX]  thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 2A và điện áp tức thời hai đầu cuộn dây vuông pha so với điện áp tức thời hai đầu đoạn AM; điện áp tức thời hai đầu đoạn AM lệch pha [TEX]\frac{\Pi}{6}[/TEX]  so với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB. Điện dung của tụ điện có giá trị là:

Đ/á: C= [TEX]\frac{2\sqrt{3}.10^-4}{\Pi}[/TEX] (F)
5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giúp mình chi tiết mấy câu Lý. Thanks! vào lúc: 06:19:11 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Sao không có chỗ edit nhỉ.
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Giúp mình chi tiết mấy câu Lý. Thanks! vào lúc: 06:10:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa ba
lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.10-4s.
B. 9.10-4s.
C. 6.10-4s.
D. 2.10-4s.

Câu 16: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn
định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng
biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là:
A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Câu 19: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở
thuần R1 = 40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L=[TEX]\frac{0,4}{\pi}[/TEX]H , đoạn mạch MB là tụ điện có điện
dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều AB =[TEX]80\sqrt{5}cos(100\pit)[/TEX](V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB là [TEX]120\sqrt{2}[/TEX](V) . Công suất tiêu thụ trên AB là
A. 40W hoặc 160W B. 80W hoặc 320W. C. 80W hoặc 160W. D. 160W hoặc 320W.

Câu 37: Bắn một hạt He vào hạt nhân 14/7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng:(...)
Năng lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động
năng của hạt He là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV

Câu 48: Một vật nhỏ đang dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Tại thời điểm t1 nào đó, li độ của vật
là -2cm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,25 (s), vận tốc của vật có giá trị
A. 4[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s B. 2[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s C. -2[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s D. -4[TEX]{\pi}[/TEX] cm/s
Câu 49: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron là 1,675.10-
27
kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron là 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần
các nơtron bị phân rã là:
A. 10-5%
B. 4,29.10-4%
C. 4,29.10-6%
D. 10-7%

7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Giúp mình 1 câu trong đề thi thử Tứ Kì lần 1 năm 2012. vào lúc: 09:00:49 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Câu 29: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số  không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị C=C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức i=[TEX]2\sqrt{6}cos(100\Pi t +\frac{\Pi}{4})[/TEX] . Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là:
A.
B.
C.
D. (các bạn giúp)mình không viết d/a nữa.

Trang: 1

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.