Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Xuân Trị

👤 Tác giả Nguyễn Xuân Trị tải lên 323 tài liệu

Tải miễn phí 323 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Xuân Trị.

CHUYÊN ĐỀ WORD - ĐIỆN XOAY CHIỀU 2022

• 1,475 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/03/2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - SÓNG CƠ 2022

• 1,030 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/02/2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - DAO ĐỘNG CƠ 2022

• 1,214 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/02/2022

Encyclopedia of Mathematical Physics - Bách Khoa Toàn Thư Về Toán Lý.

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 01/08/2021

TỔNG HỢP TÀI LIỆU VẬT LÝ LUYỆN THI 9+ NĂM 2021-2022

• 2,564 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

TỔNG HỢP GÓI TÀI LIỆU VẬT LÝ LUYỆN THI 9+ NĂM 2021-2022

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Phát Triển đề MINH HỌA VẬT LÝ 2021

• 2,935 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Đề thi thử TN THPT 2021 - Lý - Penbook

• 1,997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Tổng Ôn 9+ Điện Xoay Chiều 2020-2021 Full

• 1,642 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 30/03/2021

BÀI GIẢNG POWERPOINT 10 (SƯU TẦM)

• 1,204 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 28/10/2020

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)

• 1,911 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/10/2020

Tổng Ôn 8+ Sóng Cơ 2020-2021

• 2,439 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 03/10/2020

Tổng Ôn 8+ Dao Động Cơ 2020-2021

• 3,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/08/2020

Tổng Ôn 8+ Điện Xoay Chiều 2020-2021

• 3,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 18/07/2020

Tổng Ôn 8+ Điện Xoay Chiều 2020

• 795 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/07/2020

Tổng ôn 8+ Vật Lý 12 - 2020-2021

• 1,361 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/07/2020

BỘ ĐỀ VẬT LÝ TINH GIẢM 2020 - PHẦN 2

• 2,431 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/06/2020

BỘ ĐỀ VẬT LÝ TINH GIẢM 2020 - PHẦN 1

• 1,374 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2020

Đề và lời giải chi tiết - chuyên lí PTNK - TPHCM - 2018 - 2019

• 1,682 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 10/06/2020

Các dạng toán hay gặp trong kỳ thi TN THPT 2020

• 1,952 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/04/2020

50 đề vật lý chuẩn 2020

• 5,818 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2020

Bộ đề Lý 2019 - Lovebook file Word

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/03/2020

Bộ đề Lý 2019 - Chu Văn Biên file Word

• 2,694 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/03/2020

Bộ đề Lý 2019 - Hocmai.vn file Word

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/03/2020

Bộ đề Lý 2019 - Chuẩn cấu trúc minh họa Vip file Word

• 1,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/03/2020

Tổng Ôn Con Lắc Lò Xo full - Giải chi tiết

• 1,909 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/03/2020

Tổng Ôn Dao Động Cơ full - Giải chi tiết

• 3,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/03/2020

Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2020

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/02/2020

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 3,355 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 09/02/2020

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 04/02/2020

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 1,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 21/01/2020

Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/01/2020

Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020

• 848 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2020

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 958 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 10/01/2020

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 06/01/2020

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 2,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 06/01/2020

Đề Thi Thử Lần 1 Năm 2019 - 2020

• 1,015 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/12/2019

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 26/12/2019

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 1,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 26/12/2019

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019

• 669 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 24/12/2019

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 708 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 24/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 11 năm 2019 - 2020

• 2,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 10 năm 2019 - 2020

• 2,420 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 11 năm 2019 - 2020

• 954 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 10 năm 2019 - 2020

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/12/2019

Tổng ôn Điện Xoay Chiều 2019 - 2020

• 2,713 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/12/2019

Giản Đồ Vectơ - Điện Xoay Chiều 2019 - 2020

• 1,263 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/12/2019

Full Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 7,736 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 30/11/2019

Bài Toán Hộp Đen 2019 - 2020

• 594 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/11/2019

Full Các Lực Cơ Học - Chuẩn cấu trúc 2019

• 2,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/11/2019

Full Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 4,361 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 05/11/2019

Full Sóng Âm - 4 cấp độ - 2019

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 04/11/2019

Full Mạch Điện RLC - 4 cấp độ - 2019

• 1,177 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/11/2019

Full Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 3,799 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 03/11/2019

Full Mạch Điện RLC - 4 cấp độ - 2019

• 632 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 03/11/2019

Full Sóng Âm - 4 cấp độ - 2019

• 620 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 03/11/2019

Ba Định luật Newton và Ứng Dụng - Full Chi Tiết

• 1,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 24/10/2019

Ba Định luật Newton và Ứng Dụng - Full Chi Tiết

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/10/2019

Mạch RLC và Mạch RrLC Full Chi Tiết - 2019-2020

• 525 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/10/2019

Bài Giảng Power Point Vật Lý 12

• 2,781 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/09/2019

Full Dao Động Cơ 2019 - 2020 Giải chi tiết

• 2,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Full Con Lắc Lò Xo 2019 - 2020 Giải chi tiết

• 2,030 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Full Dạng Con Lắc Đơn 2019 - 2020 - Đáp án chi tiết

• 2,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Cường Độ Điện Trường 2019 - Bám sát cấu trúc

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 15/08/2019

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 3,553 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 08/08/2019

Full Dạng Con Lắc Đơn 2019 - 2020 - Đáp án chi tiết

• 565 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/07/2019

Full Con Lắc Lò Xo 2019 - 2020

• 931 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/07/2019

Full Dao Động Cơ 2019 - 2020

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/07/2019

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 1,343 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 29/10/2018

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 26/10/2018

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 547 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 18/10/2018

Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 15/10/2018

Đồ Thị Dao Động Cơ 2019 - Giải Chi Tiết

• 3,460 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2018

Tổng Hợp Đồ Thị Vật Lý 11

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/09/2018

CÔNG PHÁ BÀI TẬP VẬT LÝ - DAO ĐỘNG CƠ HỌC 2019

• 608 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Đồ Thị Dao Động Cơ 2019 - Giải Chi Tiết

• 616 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Các Dạng Toán Cốt Lõi Phần Con Lắc Lò Xo

• 1,693 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/09/2018

PHÂN DẠNG VÀ GIẢI CHI TIẾT PHẦN SÓNG CƠ 2019

• 1,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 20/08/2018

PHÂN DẠNG VÀ GIẢI CHI TIẾT PHẦN SÓNG CƠ 2019

• 806 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 16/08/2018

PHÂN DẠNG VÀ GIẢI CHI TIẾT PHẦN DAO ĐỘNG CƠ 2019

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/08/2018

Full Dạng Chi Tiết Bài Tập - Sóng Âm 2019

• 1,600 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/08/2018

Bài Tập Full Dạng - Giao Thoa Sóng Cơ 2019

• 3,980 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/07/2018

Bài Tập Full Dạng - Sóng Dừng 2019 - File word

• 1,797 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/07/2018

Full dạng Bài tập Tổng hợp Dao động - Giải chi tiet

• 656 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/07/2018

Bài Tập Full Dạng - Đại Cương Về Sóng Cơ 2018

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/07/2018

Bài Tập Full Dạng - Con Lắc Lò Xo 2018

• 1,628 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/07/2018

Full dạng Bài tập Dao động cơ 2018

• 2,506 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/07/2018

Bài Tập Full Dạng - Dao Động Cơ 2018

• 1,563 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/06/2018

Full dạng đại cương về sóng cơ - file word

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/06/2018

TRÒ CHƠI VẬT LÝ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/10/2017

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 2017

• 925 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/09/2017

Chinh Phục Bài Tập Vật Lí – Chuyên đề Sóng Cơ

• 1,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 08/07/2017

Thí nghiệm Vật lý - Sai số trong thí nghiệm thực hành

• 960 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/06/2017

An Introduction to Quantum Field Theory - Peskin and Schroeder

• 826 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Monte Carlo Methods in Classical Statistical Physics

• 906 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 17/02/2014

Statistical Mechanics - Dr Alfred Huan

• 960 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 17/02/2014

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI VẬT LÝ THỐNG KÊ

• 7,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 17/02/2014

CƠ LƯỢNG TỬ NÂNG CAO DÀNH CHO CAO HỌC VẬT LÝ

• 2,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 17/02/2014

Quantum Mechanics - Davydov

• 1,060 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 15/02/2014

Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 15/02/2014

Quantum Physics Workbook for Dummies (Steven Holzner, Wiley Publishing, Inc. 2010)

• 827 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 15/02/2014

CON LẮC ĐƠN - GIẢI CHI TIẾT

• 5,920 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/02/2014

SÓNG ÂM - GIẢI CHI TIẾT

• 1,475 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/02/2014

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - GIẢI CHI TIẾT

• 9,285 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 09/02/2014

SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ GIẢI CHI TIẾT

• 14,707 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/12/2013

BÀI TẬP SÓNG DỪNG HAY VÀ KHÓ GIẢI CHI TIẾT

• 11,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/12/2013

SÓNG ĐIỆN TỪ GIẢI CHI TIẾT

• 3,736 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 02/12/2013

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 1,740 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 02/12/2013

Physics World at 25 October 2013 special issue

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 30/10/2013

131 câu động lực học vật rắn

• 1,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 14/10/2013

100 câu dao động cơ hay và khó (có giải chi tiết)

• 10,848 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/10/2013

Chuyên đề luyện thi vật lí 12

• 1,355 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/10/2013

3DProS - Phần mềm mô phỏng Toán - Lý - Hóa

• 2,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 22/05/2013

Chuyên đề luyện thi ĐH-CĐ phần 3

• 828 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Chuyên đề luyện thi ĐH-CĐ phần 2

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Chuyên đề luyện thi ĐH-CĐ phần 1

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Office Tab Free Edition 8.00

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ duyệt Internet

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Tự động tải file trên Mediafire với Mediafire Getter v2.4

• 834 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ duyệt Internet

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Hirens Boot 10.0 For Win7

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 18/05/2013

Giáo trình Microsoft Word 2010 Toàn tập

• 13,778 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 16/05/2013

FILEminimizer Suite 7.0 _ Giảm dung lượng file

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Hiệu ứng lật trang sách cho PowerPoint

• 1,431 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Giáo trình Microsoft Powerpoint 2010 Toàn tập

• 4,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Giáo trình Microsoft Excel 2010 Toàn tập

• 12,681 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 15/05/2013

Đại cương dao động điều hòa - luyện thi

• 2,745 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/04/2013

Chuyên đề luyện thi vật lí 12

• 2,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2013

Giáo trình luyện thi Vật lí TN - ĐH - CĐ

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/08/2012

Hạt nhân nguyên tử

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Lượng tử ánh sáng

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Sóng ánh sáng

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Sóng cơ, sóng âm

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Dao động cơ

• 955 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Động lực học vật rắn

• 1,814 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Điện xoay chiều

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Dao động và Sóng điện từ

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Giáo trình Lí thuyết Vật lí 12

• 1,654 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 08/07/2012