Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Đề tuyển sinh vào lớp 10

175 Tài liệu Đề tuyển sinh vào lớp 10

Từ khóa: de tuyen sinh, de thi chuyen

Tải miễn phí 175 tài liệu từ chuyên mục Đề tuyển sinh vào lớp 10. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

[2015-2016] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

• 1,945 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thới Ngọc Tuấn Quốc

• Ngày tải lên: 25/11/2021

[2016-2017] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

• 2,994 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thới Ngọc Tuấn Quốc

• Ngày tải lên: 25/11/2021

[2017-2018] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

• 2,087 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thới Ngọc Tuấn Quốc

• Ngày tải lên: 25/11/2021

File Word chiến thắng kỳ thi 9 vào 10 Chuyên Lý - Trịnh Minh Hiệp

• 1,415 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Kim Đông

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Đề và lời giải chi tiết - chuyên lí PTNK - TPHCM - 2018 - 2019

• 1,755 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 10/06/2020

Tuyển sinh vào 10 chuyên Lý - Hải Dương

• 1,268 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Đề thi vào 10 chuyên lý Nguyễn Trãi Hải Dương 2019

• 1,069 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tùng Nguyễn Đức

• Ngày tải lên: 06/06/2019

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BAI NĂM 2018 MÔN VẬT LÍ

• 2,106 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Ngọc Quang

• Ngày tải lên: 08/06/2018

Giải chi tiết đề vào lớp 10 chuyên lý quốc học 2018-2019

• 2,414 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vũ

• Ngày tải lên: 05/06/2018

Trang hiện tại: 1 / 18

>> Qua Trang 2 / 18

Bộ sưu tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường (chuyên và không chuyên)