Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Thanh Sơn

👤 Tác giả Lê Thanh Sơn tải lên 212 tài liệu

Tải miễn phí 212 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Thanh Sơn.

BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 CÓ BÀI GIẢI

• 2,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/03/2019

MathType 7.4.1

• 3,468 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 26/02/2019

Đề và Đáp án Thi HK I Vật Lí - Huế - 2018-2019

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/12/2018

ĐỀ MÃU VẬT LÍ 2019 CỦA BỘ GD&ĐT

• 841 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/12/2018

Đề THPT 2018 Mã đề 210

• 1,733 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 27/06/2018

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2018 SỐ 2

• 1,442 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/04/2018

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2018 MA TRẬN ĐỀ

• 2,942 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2018

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2018 SỐ 2

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/03/2018

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2018 MA TRẬN ĐỀ

• 1,560 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/03/2018

ĐỀ MẪU VẬT LÍ 2018 CỦA BỘ GD&ĐT

• 2,466 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/01/2018

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 23

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/05/2017

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 20-21

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/05/2017

ĐỀ THI THỬ THPT 2017 - ĐỀ 20

• 1,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/05/2017

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 18-19

• 888 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/05/2017

ĐỀ THI HK II LỚP 11 NH 2016-2017

• 1,993 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/05/2017

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 16-17

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/05/2017

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 12-13

• 911 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/04/2017

ĐỀ THI HK 2 LỚP 12

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/04/2017

ĐÊ LUYỆN THI THPT 2017 ĐỀ 14-15

• 1,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/04/2017

ĐỀ LUYỆN THI THPT 2017

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2017

ĐỀ THI HK II LỚP 10

• 2,421 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 16/04/2017

ĐỀ THI HK II LỚP 11

• 2,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/04/2017

ĐỀ THI THỬ THPT 2017

• 980 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/04/2017

KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 12 LẦN 1 HK 2

• 1,402 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/03/2017

Đề kiểm tra 45 phút lớp 12 CB HK 2

• 1,393 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2017

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ÁNH SÁNG 12CB

• 2,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/02/2017

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 12

• 1,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2016

Phần mềm chia TKB TKB 10.0

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Công cụ quản lý nhà trường

• Ngày tải lên: 10/10/2016

Đề LTĐH 2016 Đề 24 -ĐA

• 1,290 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/06/2016

Đề LTĐH 2016--có đáp án

• 1,264 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/06/2016

Đề LTĐH 2016

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 31/05/2016

Đề LTĐH 2016

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/05/2016

ĐỀ THI HK II LỚP 12 - ĐÁP ÁN

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2016

ĐÈ - ĐÁP ÁN 4 MÃ ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 1 HỌC KỲ 2

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/03/2016

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG TỪ LÓP 11

• 5,551 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/03/2016

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG - ĐÁP ÁN

• 2,211 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/02/2016

Đề thi HK I lớp 12 - Đáp án

• 1,801 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2015

Đề thi HK I lớp 11 - 2015-2016 - Đáp án chi tiết

• 2,209 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/12/2015

Đề thi HK I lớp 10 - đáp án chi tiết

• 2,108 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 16/12/2015

Đề thi HK I lớp 11 có đáp án chi tiết

• 2,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/12/2015

ĐỀ KT 45 PHÚT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 3,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/10/2015

Kiểm tra 45 phút chương dao động - Sóng làm trên máy

• 1,109 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/10/2015

ĐỀ KT 45 PHÚT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG LỚP 12

• 3,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/10/2015

LÝ THUYẾT PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/09/2015

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TNTHPT NĂM 2015 CỦA BỘ GD&ĐT

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/07/2015

Đề thi thử ĐH 2015

• 1,519 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2015

Đề thi HK 2 lớp 10

• 2,938 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/04/2015

Đề thi KH I lớp 10 trường Quôc Học Huế

• 2,753 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/12/2014

Đề thi học kì 1 lớp 12

• 4,788 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/12/2014

ĐỀ KT 45 PHÚT LỚP 11 CHƯƠNG 1 VÀ 2

• 10,159 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Đề thi+Đáp án chinh thức các môn thi TN của Bộ năm 2014

• 793 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 11/07/2014

ĐỀ - ĐÁP ÁN VẬT LÝ A - A1 - 2014

• 1,360 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 05/07/2014

265 CÂU LÝ THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - CÓ ĐÁP ÁN

• 6,407 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/06/2014

205 CÂU LÝ THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - CÓ ĐÁP ÁN

• 1,850 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/06/2014

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 - ĐÁP ÁN

• 1,726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/06/2014

205 CÂU LÝ THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - CÓ ĐÁP ÁN

• 1,739 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/05/2014

ĐỀ THI THỬ TNTHPT 2014 - ĐÁP ÁN

• 3,542 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 18/04/2014

Đề KT 45 phút lần 1 HKII lóp 12CB - có đáp án

• 1,614 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/03/2014

20 đề LTĐH năm 2014 có đáp án

• 3,490 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/03/2014

Đề cương KT 45 phút lớp 12CB HK2

• 1,137 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 12/02/2014

Đề cương ôn tập học kỳ 2 lớp 11

• 3,894 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 12/02/2014

Đề thi thử HK I lớp 12 Đề 3 - ĐA

• 1,294 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2013

Đề thi thử HK I lớp 12

• 1,423 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2013

Đề thi thử học kỳ I - Lớp 12 -NH: 2013-2014

• 1,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/12/2013

Đề thi học kỳ I VL10 2011-2012 trường Hai bà Trưng Huế

• 2,946 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/12/2013

Đề KT 45 phút lần I lớp 12CB

• 1,780 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/10/2013

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 12BC LẦN 1

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/09/2013

PHÂN LOẠI ĐỀ CĐ 2013 THEO TỪNG CHƯƠNG

• 1,201 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/07/2013

PHÂN LOẠI ĐH 2013 THEO TỪNG CHƯƠNG

• 1,205 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2013

Crack IDM mọi phiên bản

• 1,240 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ duyệt Internet

• Ngày tải lên: 26/06/2013

Các bài toán điện hay - Bài giải chi tiết

• 2,968 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 26/06/2013

5 đề LTĐH cuả VLTT năm 2013 có bài giải

• 2,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2013

Ráp lý thuyết vật lí 12

• 1,026 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/06/2013

12 ĐÊ LTĐH 2013 có đáp án

• 1,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2013

20 đề LTĐH năm 2013

• 1,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/04/2013

Đề KT 45 phút lớp 12BC - Đáp án

• 1,739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2013

Kiểm tra 45 phút lớp 10A - Đáp án

• 2,336 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/03/2013

Kiểm tra 45 phút lớp 11BC - Đáp án chi tiết

• 1,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/03/2013

Đề cương ôn tập lớp 11 tự luận

• 2,307 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 26/02/2013

ĐỀ THI THỦ HỌC KỲ 1 LỚP 12 - ĐÁP ÁN

• 2,800 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/12/2012

Đề KT 45 phút lần 2 lớp 12A

• 1,238 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/11/2012

BÀI TOÁN ĐIỆN 11 TỔNG HỢP HAY

• 3,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 04/11/2012

Đề KT 45 phút lớp 12BC lần 1

• 1,109 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/10/2012

Phân loại đề ĐH 2012 theo từng chương ở SGK

• 2,699 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/10/2012

Phần mềm TKB 9.0 bản mới up ngày 9/10/2012

• 2,857 lượt tải về

• Chuyên mục: Công cụ quản lý nhà trường

• Ngày tải lên: 11/10/2012

Bài giải chi tiết từng câu phần điện ĐH 2012

• 1,675 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/10/2012

Kiểm tra 45 phút 12B lần 1

• 1,501 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/10/2012

Bài tập điện xoay chiều hay và khó

• 4,733 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/10/2012

Dạng toán dao động cơ hay!

• 2,914 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/09/2012

Đề kt 45 phút phần điện xoay chiều Đề Gốc

• 1,595 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/09/2012

Đề kt 45 phút phần điện xoay chiều 12A

• 1,983 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/09/2012

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12CB

• 1,340 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/09/2012

Đề KT 45 phút lớp 12A lần 1

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2012

Tóm tắt lý thuyết vật lí lớp 12

• 3,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 01/09/2012

Phần mềm hổ trợ xếp TKB 9.0 Full

• 5,544 lượt tải về

• Chuyên mục: Công cụ quản lý nhà trường

• Ngày tải lên: 08/08/2012

Phân loại đề ĐH 2012 theo từng chương ở SGK

• 1,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/07/2012

BÀI GIẢI CHI TIẾT LÝ A ĐH 2012 - FILE WORD

• 7,259 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 10/07/2012

Gợi ý đáp án đề Lý A ĐH 2012

• 2,413 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2012

ĐỀ LÍ ĐẠI HỌC KHỐI A CHÍNH THỨC 2012

• 3,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2012

Bổ sung bài giải lần 4 ĐH Vinh

• 1,969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/06/2012

Bổ sung bài giải lần 4 ĐH Vinh

• 1,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 2,598 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 1,582 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 1,530 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 1,488 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 1,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/06/2012

Thi thử ĐH 2012 đề số 16 - Đáp án

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/06/2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CÓ ĐÁP ÁN

• 1,912 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 - ĐÁP ÁN

• 2,201 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2012

ĐỀ THI THỬ ĐH 2012 LẦN 4 + ĐÁP ÁN

• 2,033 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/05/2012

Đề thi học kì II lớp 11 - Đáp án

• 5,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 30/04/2012

ĐỀ THI HK II LÓP 12 + ĐÁP ÁN

• 1,497 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/04/2012

ÔN TẬP LÓP 11 HỌC KỲ II - ĐÁP ÁN

• 2,569 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/04/2012

Kiểm tra 45 phút lớp 12 HK II

• 1,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Bộ đề 18 đề + đáp án LTĐH

• 2,033 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Bộ đề 18 đề + đáp án LTĐH

• 1,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 09/04/2012

Ma trận đề thi HK II lóp 10 cơ bản

• 1,310 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2012

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II LÓP 11BC

• 1,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/04/2012

Bộ đề 18 đề + đáp án LTĐH

• 1,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 28/03/2012

Hiện tượng cảm ứng điện từ 11A (T1)

• 1,608 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 22/03/2012

TRÒ CHƠI Ô CHỮ ĐỊNH LUẬT BÉC- NU-LI

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 20/03/2012

TRò chơi ô chữ Hiện tượng cảm ứng điện từ 11A

• 1,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/03/2012

Đề LTĐH 2012

• 1,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/02/2012

Bộ đề luyện thi TNTHPT năm 2011

• 2,680 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 20/04/2011

ĐỀ KT 45 PHÚT LỚP 12BC DAO ĐỘNG- SÓNG

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2011

Hình vẽ dòng điện không đổi

• 1,287 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 14/10/2009

Cách tổng hợp dao động điều hòa từ máy tính FX570

• 2,160 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 29/09/2009

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 1,591 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Đề thi học hỳ II lớp 12 - Huế

• 1,608 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/05/2009

Đề thi học kỳ 2 lớp 11B năm 2009 - THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế

• 1,482 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 11/05/2009

Đề thi học kỳ 2 năm 2009 lớp 11 - THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế

• 1,727 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/05/2009

Ôn tập thi Học Kỳ II lớp 10 (Lê Thanh Sơn)

• 3,615 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/05/2009

Đề thi thử TN năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 1,498 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 27/04/2009

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 (Lê Thanh Sơn)

• 2,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Đề thi thử học kỳ 2 năm 2009 lớp 12 (Lê Thanh Sơn)

• 2,033 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/03/2009

Phần mềm vẽ hình Vật lí trên Word (Hà Văn Thanh)

• 15,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

• Ngày tải lên: 20/03/2009

Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn)

• 6,950 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 16/03/2009

Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn)

• 3,564 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/03/2009

Đề kiểm tra 45 phút 12B HKII (Lê Thanh Sơn, THPT Thuận An, Thừa Thiên-Huế)

• 1,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/03/2009

Đề kiểm tra 45 phút 12B HKII

• 1,418 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Tính chất sóng ánh sáng (Lê Thanh Sơn)

• 2,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/01/2009

Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/12/2008

Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ 12 CB (Lê Thanh Sơn)

• 2,854 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/12/2008

Bài toán sóng âm (Lê Thanh Sơn)

• 2,599 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 07/10/2008

CÁC DẠNG TOÁN PHẦN CƠ DAO ĐỘNG 12 (Lê Thanh Sơn)

• 7,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/06/2012

Chương trình gở bỏ mật khẩu PDF

• 3,371 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Bài tập cơ vật rắn lớp 12-Lê Thanh Sơn-THPT Thuận An-Huế

• 4,800 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Tính chất sóng - hạt- có đáp án (Lê Thanh Sơn)

• 5,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/02/2009

Trắc nghiệm lớp 11 chương 7 (Lê Thanh Sơn)

• 4,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/03/2009

Trắc nghiệm hạt nhân (Lê Thanh Sơn)

• 5,877 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 31/12/2008

Đề thi thử môn Vật Lý 12 HK I - THPT Thuận An, Huế (Lê Thanh Sơn)

• 1,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề thi thử HKI lớp 12 | THPT THuận An, Huế (Lê Thanh Sơn)

• 1,666 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

125 bài mắt và các dụng cụ quang (Lê Thanh Sơn)

• 5,946 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 13/03/2011

Tập 180 bài trắc nghiệm phần Quang hình (Lê Thanh Sơn)

• 6,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/03/2009

Đề KT 45 phút Lý 12 KPB lần 02 (Lê Thanh Sơn)

• 1,718 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề KT 15 phút lớp 12 lần 2 (Lê Thanh Sơn)

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

115 bài tập phần sóng cơ học (Lê Thanh Sơn)

• 26,855 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề kiểm tra 45 phút lần 01 (Lê Thanh Sơn)

• 1,669 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/03/2009