Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

43 Tài liệu Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Từ khóa: khuc xa, phan xa, anh sang, vat li 11, trac nghiem, lang kinh

Tải miễn phí 43 tài liệu từ chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

CHUYÊN ĐỀ: THẤU KÍNH MỎNG (phiên bản 2020)

• 1,929 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 22/04/2020

Chuyên đề Khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần Vật lý 11

• 4,617 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hai Phan

• Ngày tải lên: 14/04/2020

Chương 6 đầy đủ Khúc xạ ánh sáng

• 971 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quốc Thái

• Ngày tải lên: 30/10/2019

[VẬT LÝ lỚP 11] Chương 6

• 1,619 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRỊNH VĂN BÌNH

• Ngày tải lên: 18/01/2019

Vật lí 11 - Pản xạ toàn phần - khúc xạ ánh sáng

• 2,140 lượt tải về

• Tải lên bởi: LeNgocKy

• Ngày tải lên: 27/08/2017

30 câu TN - KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - THẤU KÍNH

• 4,694 lượt tải về

• Tải lên bởi: huynhchidung

• Ngày tải lên: 01/04/2017

Quang Hình Học (trắc nghiệm)

• 4,347 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Minh Triển

• Ngày tải lên: 25/02/2017

TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình

• 3,616 lượt tải về

• Tải lên bởi: phạm thị hiến

• Ngày tải lên: 17/01/2017

Trang hiện tại: 1 / 5

>> Qua Trang 2 / 5

Tài nguyên trắc nghiệm phần Khúc xạ và phản xạ ánh sáng - Vật lí 11.