Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> HOÀNG SƯ ĐIỂU

👤 Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU tải lên 388 tài liệu

Tải miễn phí 388 tài liệu đóng góp bởi tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU.

MÔMEN LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG (THEO SÁCH MỚI)

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I VẬT LÍ 10 MỚI

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 VẬT LÍ 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

• 834 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

LỰC MA SÁT (THEO SÁCH MỚI)

• 660 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN (THEO SÁCH MỚI)

• 746 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

CÁC LỰC TRONG THỰC TIỄN (THEO SÁCH MỚI)

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

TỔNG HỢP & PHÂN TÍCH LỰC (THEO SÁCH MỚI)

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

GIA TỐC. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU_LẦN 2 (THEO SÁCH MỚI)

• 710 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 03/10/2022

GIA TỐC. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (THEO SÁCH MỚI)

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 03/10/2022

300 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐIỆN TÍCH_ĐIỆN TRƯỜNG

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 18/06/2022

170 CÂU TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO

• 1,242 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/06/2022

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA_BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

• 1,399 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/06/2022

ĐỀ ÔN THI THPT 2022_SỐ 5

• 845 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

ĐỀ ÔN LUYỆN CẤP TỐC 2022

• 1,392 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

• 1,953 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/04/2022

CHƯƠNG 7_HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/03/2022

ĐỀ KIỂM TRƯA GIỮA KÌ 2_THEO THÔNG TƯ MỚI CỦA BỘ GD

• 594 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

CHƯƠNG 6_LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/02/2022

SÓNG ÁNH SÁNG 2022_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/02/2022

BỘ 3 ĐỀ ÔN TẬP HK1_VẬT LÝ 11_FILE WORD

• 1,926 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

VẬT LÝ 11_ĐỀ KIỂM TRA HK1 SỐ 2

• 1,474 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

ĐỀ KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ 11

• 1,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 11_SỐ 2

• 1,611 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 2

• 1,543 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 11_SỐ 1

• 1,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 1

• 1,676 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/11/2021

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II_VẬT LÝ 10

• 2,884 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/09/2021

GIẢI VDC ĐỀ CHUYÊN SP HÀ NỘI LẦN 2 VÀ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2021

• 973 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/05/2021

ĐỀ KIỂM TRA HK2 LỚP 10 (BIÊN SOẠN THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT CỦA BỘ GD)

• 2,399 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/04/2021

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (TRẮC NGHIỆM)

• 1,683 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 30/03/2021

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM (FULL TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN)

• 1,845 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 10/11/2020

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (FULL TRẮC NGHIỆM)

• 2,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 02/11/2020

FILE WORD FULL CHƯƠNG I VẬT LÝ 10

• 7,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 24/09/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 2,332 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 24/09/2020

FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM

• 4,389 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/09/2020

FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/09/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 10/09/2020

DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ VÀ CƯỠNG BỨC (Có đáp án)

• 1,601 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/09/2020

FILE WORD FULL CHƯƠNG I VẬT LÝ 10

• 2,408 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/09/2020

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN (CÓ ĐÁP ÁN)

• 2,696 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/08/2020

150 CÂU TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN HAY KHÓ

• 2,193 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/08/2020

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN (CÓ ĐÁP ÁN)

• 1,100 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2020

Đề thi HK2 lớp 10 theo cấu trúc tinh giản

• 2,992 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 08/06/2020

Phương pháp giải bài tập Chất khí. Chuyên đề: Định luật Sác lơ

• 1,339 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 30/04/2020

Phương pháp giải bài tập Chất khí. Chuyên đề Định luật Bôi lơ - Mariot

• 1,338 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 30/04/2020

CHUYÊN ĐỀ: THẤU KÍNH MỎNG (phiên bản 2020)

• 2,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/04/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 4,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 04/03/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 3,719 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 04/03/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 1,137 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 26/02/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 2,791 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/02/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 2,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/02/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 1,017 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)

• 1,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 01/02/2020

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG LỚP 11

• 4,503 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 01/02/2020

Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 17/01/2020

TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 4,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 08/01/2020

TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 2,368 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề KT HK1 Vật lý 11 năm 2019-2020

• 4,210 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/12/2019

FULL TRẮC NGHIỆM MÁY ĐIỆN (Phiên bản 2019-2020)

• 1,258 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/12/2019

ĐỀ TỔNG ÔN HK1 VẬT LÝ 12

• 1,436 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/12/2019

Đề HK1 lớp 11 Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2017-2018 (có đáp án)

• 2,803 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2019

Đề HK1 VẬT LÝ 10 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2018-2019

• 2,633 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/12/2019

TỔNG ÔN HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 10

• 3,541 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/12/2019

Tổng ôn HK1 Vật Lý 10 bằng 100 câu trắc nghiệm lý thuyết

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/12/2019

TRẮC NGHIỆM MOMEN LỰC. HỢP LỰC HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

• 2,692 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 18/11/2019

FULL TOÀN BỘ CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,833 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 16/11/2019

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

• 1,568 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/11/2019

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 13/11/2019

LỰC MA SÁT.LỰC HƯỚNG TÂM (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

• 3,114 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 09/11/2019

ĐỀ KT ĐỊNH KÌ CHƯƠNG 2-3 LỚP 11

• 2,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/11/2019

ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT

• 3,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/11/2019

LỰC MA SÁT.LỰC HƯỚNG TÂM (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 31/10/2019

LỰC HẤP DẪN. LỰC ĐÀN HỒI (PHÂN DẠNG BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN)

• 2,664 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 29/10/2019

Trắc nghiệm Động lực học chất điểm (có đáp án)

• 975 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/10/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 1,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/10/2019

Đề KT giữa kì 1 lớp 11 Trường Nguyễn Huệ (TT Huế) năm 2018

• 3,292 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/10/2019

Đề KSCL lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) năm học 2019-2020

• 2,284 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 2,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 30/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 610 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/09/2019

FULL TRẮC NGHIỆM SÓNG ÂM

• 1,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 19/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 1,579 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 15/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 11/09/2019

GIAO THOA SÓNG CƠ (Phiên bản mới nhất 2019)

• 1,721 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/08/2019

FULL TOÀN BỘ CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 5,677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2019

TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ HỌC

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/08/2019

FULL TOÀN BỘ CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/08/2019

Đề KT định kì chất lượng bài 1-2-3 Vật lý 10

• 2,106 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/08/2019

Trắc nghiệm Tụ điện (Chuẩn kiến thức kỹ năng)

• 1,975 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 07/08/2019

FILE WORD. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 4,248 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/07/2019

Full trắc nghiệm Con lắc lò xo (Phiên bản 2019-2020)

• 1,362 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/07/2019

Full trắc nghiệm dao động điều hòa (phiên bản 2019)

• 1,320 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/06/2019

Giải các câu hay khó trong đề sở Tiền Giang 2019

• 771 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Giải các câu hay khó trong đề sở Bắc Ninh 2019

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/06/2019

Giải các câu hay lạ khó trong đề thi thử sở Quảng Bình năm 2019

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/06/2019

Đề tăng tốc số 03 (Có đáp án)

• 1,512 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/05/2019

Đề tăng tốc số 02 (Có đáp án)

• 1,329 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Đề tăng tốc số 01 (Có đáp án)

• 1,494 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Đề ôn luyện THPTQG - Đề vượt chướng ngại vật số 04

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2019

Đề ôn luyện THPTQG - Đề vượt chướng ngại vật số 03

• 1,031 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2019

Đề thi HK2 Vật Lý 10 (đề số 7 có đáp án)

• 2,922 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 6 nhiều câu hỏi thực tế hay)

• 2,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 5 có đáp án)

• 1,924 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 5 có đáp án)

• 1,690 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 4 có đáp án)

• 1,875 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 4 có đáp án)

• 2,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 3 có đáp án)

• 3,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/04/2019

200 Câu trắc nghiệm lý thuyết TỔNG ÔN HK2 Vật lý 10

• 3,303 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Có đáp án)

• 2,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/04/2019

Sự nở vì nhiệt & Các hiện tượng bề mặt chất lỏng

• 1,185 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 16/04/2019

Đề thi HK2 Vật lý 10 (có đáp án)

• 3,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi thử sở HÀ NỘI (Bản Word đẹp)

• 1,647 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/04/2019

Đề kiểm tra định kì chương 5-6 Vật lí 10

• 2,947 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 31/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 4)

• 2,481 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/03/2019

Full trắc nghiệm chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học.

• 4,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 3)

• 2,455 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 2)

• 3,162 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/03/2019

Full trắc nghiệm chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học.

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 14/03/2019

Đề ôn luyện số 03 (Full giải chi tiết)

• 1,552 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/03/2019

Full trắc nghiệm CHẤT KHÍ (có đáp án).

• 2,803 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 28/02/2019

Full trắc nghiệm Thuyết động học. Quá trình đẳng nhiệt.

• 1,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/02/2019

Đề ôn luyện số 01 (Full giải chi tiết).

• 1,700 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/02/2019

Full trắc nghiệm chuyên đề CƠ NĂNG (có đáp án)

• 2,270 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Giải chi tiết chuyên đề BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 2,379 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 31/12/2018

FULL TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 2,062 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 29/12/2018

FULL TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 741 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 26/12/2018

FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án

• 4,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/12/2018

BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10

• 4,614 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/12/2018

BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/12/2018

FILE WORD. Các dạng cân bằng. Cân bằng có mặt chân đế. Ngẫu lực

• 3,201 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 25/11/2018

FULL trắc nghiệm Momen lực. Hợp lực 2 lực song song cùng chiều

• 4,480 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 23/11/2018

FULL trắc nghiệm Momen lực. Hợp lực 2 lực song song cùng chiều

• 622 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 19/11/2018

FILE WORD. TRẮC NGHIỆM ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HAI LỰC, BA LỰC KHÔNG SONG SONG

• 3,547 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/11/2018

VL 10. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

• 4,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 08/11/2018

FILE WORD TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 3,477 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 03/11/2018

FILE WORD TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 31/10/2018

BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI

• 2,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/10/2018

FULL BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI

• 597 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/10/2018

Điện xoay chiều 2019

• 1,960 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/10/2018

Trắc nghiệm 3 Định luật Niu-Tơn

• 3,738 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/10/2018

Đề KSCL lớp 12 chương 1 và 2 năm học 2018-2019 (có đáp án)

• 3,702 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/10/2018

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 HK1. CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ NĂM HỌC 2017-2018

• 3,628 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/10/2018

Tất cả các dạng bài tập về SÓNG ÂM kèm đáp án

• 2,076 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2018

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019

• 2,844 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/09/2018

File word tuyển chọn đồ thị dao động cơ (Phần 1).

• 5,753 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/08/2018

FILE WORD. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 1,660 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/08/2018

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 8,696 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/07/2018

Đề KSCL Yên Lạc giữa tháng 3

• 1,548 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2018

FULL Bài tập chương 7. Hạt nhân nguyên tử

• 3,578 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 21/03/2018

Đề ôn luyện và lời giải. thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế

• 1,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2018

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 2,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/03/2018

Đề kiểm tra học kì 1 Sở Bình Phước. Năm học 2017-2018

• 1,929 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/12/2017

Đề thi học kì 1 lớp 12. Sở Bình Thuận

• 1,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2017

File Word. Đề KTCL hay và chất (chương 1-3). Ôn thi QG 2018

• 1,809 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2017

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 3,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/08/2017

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/08/2017

Giải chi tiết thi thử Vĩnh Phúc mã 251

• 1,136 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2017

Đề ôn luyện hay và đáp án

• 856 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/03/2017

Giải chi tiết. Chuyên Bắc Cạn lần 1 năm học 2016 - 2017

• 1,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 12/01/2017

7 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I LỚP 12 - CÓ ĐÁP ÁN

• 1,230 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/12/2016

Đề Ôn Thi Quốc Gia chương 1-2

• 958 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Đề kiểm tra vật lý 12 chương 1-2-3

• 2,480 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/11/2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

• 3,859 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/10/2016

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY.

• 1,596 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 12/09/2016

Đề đánh giá năng lực 3 môn (ĐHQG HÀ NỘI)- file WORD

• 1,799 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/09/2016

2 đồ thị - 6 phương pháp giải

• 1,208 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 16/08/2016

Hệ thống lại cực trị ĐXC theo logic- phần 1

• 1,714 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/06/2016

Lý thuyết vật lí 12 kèm đáp án

• 1,709 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/06/2016

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU

• 1,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 24/04/2016