Vật lí Lượng tử Tốc hành (Phần 73)

Hiệp Khách Quậy Cách hiểu đa thế giới đem lại một giải pháp thuyết phục cho những phương diện phản trực giác của cách hiểu Copenhagen. Nó loại bỏ nghịch lí con mèo Schrödinger, và nó đẩy lùi yêu cầu đòi hỏi Vũ trụ được quan sát để tồn tại trong một trạng thái đã cho. Nó còn đem lại một giải thích cho vấn đề “điều chỉnh... Xin mời đọc tiếp.

Một lí thuyết kiểm tra được ư?

Cách hiểu đa thế giới đem lại một giải pháp thuyết phục cho những phương diện phản trực giác của cách hiểu Copenhagen. Nó loại bỏ nghịch lí con mèo Schrödinger, và nó đẩy lùi yêu cầu đòi hỏi Vũ trụ được quan sát để tồn tại trong một trạng thái đã cho. Nó còn đem lại một giải thích cho vấn đề “điều chỉnh tinh tế”.

Tuy nhiên, không có bằng chứng quan sát nào ủng hộ nó, nên cách hiểu đa thế giới nhận nhiều chỉ trích rằng nó là một lí thuyết không thể kiểm tra được. Phương pháp khoa học mà mọi khoa học hiện đại được xây dựng trên đó đều dựa trên quan sát theo lối kinh nghiệm và những dự đoán có thể kiểm tra được, thế nhưng chưa có ai từng nghĩ ra một thí nghiệm có thể kiểm tra lí thuyết đa vũ trụ bởi vì, trong chừng mực mà chúng ta biết, các vũ trụ khác nhau sẽ không tương tác sau khi phân tách. Không có lời giải thích thỏa đáng nào cho cách những vũ trụ lượng tử khác nhau phân nhánh lên nhau, hiện nay có vẻ như niềm tin vào đa thế giới phụ thuộc vào việc bạn đặt bao nhiêu tin tưởng vào lô gic và toán học nền tảng của lí thuyết này.

Cách hiểu đa thế giới

Vũ trụ tuần hoàn

Câu hỏi về cái xảy ra trước Vụ Nổ Lớn thường bị bác bỏ vì vô nghĩa; Vụ Nổ Lớn tạo ra mọi thứ, kể cả thời gian, cho nên chẳng có cái gì trước nó hết, không gian trống rỗng cũng không có.

Thế nhưng điều này không nhất thiết đúng. Trước tiên, nếu sự căng phồng vĩnh viễn ngày nay vẫn có thể liên tục phân nhánh những vũ trụ khác ra khỏi vũ trụ của chúng ta, thì Vũ trụ được cho là của chúng ta hẳn đã từng phân nhánh từ một vũ trụ khác, một vũ trụ còn lớn tuổi hơn. Lí thuyết brane đem lại cho chúng ta một thay thế khác, vũ trụ tuần hoàn. Các nhà vũ trụ học Neil Turok và Paul Steinhardt bảo chúng ta hãy hình dung hai brane song song tiến về phía nhau, rồi va chạm và bật trở ra. Va chạm đó gây ra vụ nổ lớn và năng lượng tối đang làm cho Vũ trụ của chúng ta dãn nở là một lực tương tác giữa hai brane khi chúng đi ra xa nhau. Cuối cùng, hai brane tiến về phía nhau lần nữa và Vũ trụ của chúng ta bắt đầu co lại, gây ra “Vụ Nghiền Lớn” lập tức tạo ra một Vụ Nổ Lớn mới, và chu trình cứ thế lặp lại.

Vũ trụ tuần hoàn

Vật lí Lượng tử Tốc hành | Gemma Lavender
Bản dịch của Thuvienvatly.com
Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm