Tinh vân hành tinh Mz3: Tinh vân Con kiến

Hiệp Khách Quậy Tại sao con kiến này lại không có dạng một quả cầu to? Tinh vân hành tinh Mz3 đang bị thải ra bởi một ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta, Xin mời đọc tiếp.

alt

Tại sao con kiến này lại không có dạng một quả cầu to? Tinh vân hành tinh Mz3 đang bị thải ra bởi một ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta, nghĩa là chắc chắn có dạng tròn. Vậy thì tại sao chất khí đang thổi tung ra ngoài tạo ra một tinh vân hình con kiến rõ ràng không có dạng tròn? Các manh mối có thể nằm ở chỗ tốc độ cao 1000 km/s của chất khí bị tống ra, chiều dài cả năm ánh sáng của cấu trúc trên, và từ tính của ngôi sao có thể nhìn thấy ở trên phần giữa của tinh vân. Một câu trả lời khả dĩ là Mz3 đang ẩn chứa một ngôi sao thứ hai, mờ hơn đang quay gần xung quanh ngôi sao sáng trên. Một giả thuyết cạnh tranh nữa cho rằng chuyển động quay tròn riêng của ngôi sao ở giữa và từ trường đang xẻ rãnh chất khí ra. Vì ngôi sao ở giữa có vẻ quá giống Mặt trời của chúng ta, nên các nhà thiên văn hi vọng việc tìm hiểu kĩ hơn lịch sử của con kiến vũ trụ khổng lồ này có thể cung cấp thêm kiến thức hữu ích về tương lai có khả năng xảy ra của Mặt trời và Trái đất của chúng ta.

Ảnh: R. Sahai, NASA, ESA

Tải ảnh cỡ lớn

Mời đọc thêm