Ảnh: Tinh vân Hình chữ nhật Đỏ

Hiệp Khách Quậy Tinh vân Hình chữ nhật Đỏ (Red Rectangle) khác thường trên đã được hình thành như thế nào? Tại chính của tinh vân trên là một hệ sao đôi trẻ chắc chắn đã cấp năng lượng cho tinh vân nhưng không giải thích được màu sắc của nó. Xin mời đọc tiếp.

alt

Tinh vân Hình chữ nhật Đỏ (Red Rectangle) khác thường trên đã được hình thành như thế nào? Tại chính của tinh vân trên là một hệ sao đôi trẻ chắc chắn đã cấp năng lượng cho tinh vân nhưng không giải thích được màu sắc của nó. Hình dạng khác thường của Hình chữ nhật Đỏ có khả năng là do một cột bụi dày đã ép các dòng vật chất tuôn trào dạng cầu thành dạng hình nón đầu nhọn. Vì chúng ta đang nhìn cột bụi đó từ mạn bên, nên các rìa ranh giới của các hình nón dường như tạo thành một chữ X. Các thanh ngang rời rạc cho thấy sự tuôn chảy xuất hiện thành từng đợt. Tuy nhiên, màu sắc khác thường của tinh vân trên thì không được hiểu rõ cho lắm, và sự suy xét hiện nay cho rằng chúng một phần được cung cấp bởi các phân tử hydrocarbon thật sự có thể là những viên gạch cấu trúc cho sự sống hữu cơ. Tinh vân Hình chữ nhật Đỏ nằm cách xa chúng ta khoảng 2300 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Kì lân (Monoceros). Tinh vân trên được thể hiện một cách chi tiết không có tiền lệ trong bức ảnh trên chụp gần đây bởi Kính thiên văn vũ trụ Hubble. Trong vài triệu năm nữa, khi một trong các ngôi sao trung tâm trở nên cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân hơn nữa, thì Tinh vân Hình chữ nhật Đỏ có khả năng sẽ nở thành một tinh vân hành tinh.

Ảnh: ESA, Hubble, NASA

Tải ảnh cỡ lớn


Mời đọc thêm