Ba định luật của Ohm

Hiệp Khách Quậy Chắc ai cũng biết ba định luật của Newton. Nhưng chắc ít người nghe đến ba định luật của Ohm. Xin mời đọc tiếp.

Chắc ai cũng biết ba định luật của Newton. Nhưng chắc ít người nghe đến ba định luật của Ohm.

Lightness of Being

Trong cuốn “The Lightness of Being”, Frank Wilczek (giải Nobel vật lý năm 2004) có viết: Khi ông ta bắt đầu dạy ở Princeton, một giáo sư lớn tuổi hơn tên là Sam Treiman cho ông ta xem một cuốn sách mỏng vốn là tài liệu dùng để dạy vật lý cho lính hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Những người lính này phải học lắp ráp và vận hành radio thật nhanh. Cuốn sách này, theo ông Treiman, là một tuyệt tác về sư phạm, vì sử dụng nó ngay cả những thanh niên lớn lên ở những vùng sâu, vùng xa cũng học được đủ kiến thức vật lý để làm được việc này.

Chương 1 của cuốn sách này là “Ba định luật của Ohm”.

Định luật một là:

V=I.R

trong đó V là hiệu điện thế, I là dòng điện, R là điện trở.

Sau khi giải thích xong định luật 1 của Ohm, cuốn sách chuyển sang trình bày định luật 2:

I=V/R

Các bạn có đoán được định luật 3 của Ohm như thế nào không?

Từ Blog của Đàm Thanh Sơn

Mời đọc thêm