Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> dohuytrinh

👤 Tác giả dohuytrinh tải lên 29 tài liệu

Tải miễn phí 29 tài liệu đóng góp bởi tác giả dohuytrinh.

DẠY THÊM CHƯƠNG 7 VẬT LÍ HẠT NHÂN-K12 CB

• 3,916 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 21/03/2017

DẠY THÊM CHƯƠNG 3- K10CB- THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 3,926 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Dạy thêm-Dòng Điện Xoay Chiều-12CB

• 1,407 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 03/02/2016

CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (TIẾT 2)

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/11/2015

DẠY THÊM CHƯƠNG 3-K10CB

• 1,882 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 06/11/2015

DẠY THÊM CHƯƠNG 2-K10CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 8,286 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 19/09/2015

DẠY THÊM CHƯƠNG 2-K12CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 2,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 04/09/2015

DẠY THÊM CHƯƠNG I_KHỐI 11 CB-THEO BÀI CÓ PHÂN DẠNG

• 6,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 20/08/2015

Tia X

• 2,231 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 07/03/2015

Tụ điện -11CB

• 906 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11.

• Ngày tải lên: 17/09/2014

Bài Tập Dao Động Cơ_cơ bản, có đáp án

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2013

Bài Tập Dao Động Điều Hòa_Cơ bản, có đáp án

• 4,087 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/07/2013

Bài Tập Chương cơ học 12-Có đáp án

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/03/2012

Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án)

• 2,352 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 20/05/2011