Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

58 Tài liệu Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

Từ khóa: bai giang dien tu, giao an dien tu, song anh sang, giao thoa anh sang, nhieu xa anh sang, vat li 12

Tải miễn phí 58 tài liệu từ chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Tia hồng ngoai, tia tử ngoại 2022-kèm video

• 651 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenhuehg

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Các loại quang phổ 2022-kèm video

• 635 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenhuehg

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Tán sắc ánh sáng 2022-kèm video

• 625 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenhuehg

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Giao thoa ánh sáng 2022-kèm video

• 630 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenhuehg

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Các loại quang phổ

• 558 lượt tải về

• Tải lên bởi: kphoahong

• Ngày tải lên: 10/07/2018

Các loại quang phổ

• 1,000 lượt tải về

• Tải lên bởi: kphoahong

• Ngày tải lên: 27/04/2018

Bài giảng vân trùng 2, 3 bức xạ (PowerPoint)

• 805 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Hoành

• Ngày tải lên: 23/01/2016

Tia X

• 2,231 lượt tải về

• Tải lên bởi: dohuytrinh

• Ngày tải lên: 07/03/2015

Bài 27: Tia hồng ngoại, tử ngoại

• 1,553 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 27/02/2015

Các loại quang phổ

• 947 lượt tải về

• Tải lên bởi: lưu văn sơn

• Ngày tải lên: 30/01/2015

Trang hiện tại: 1 / 6

>> Qua Trang 2 / 6

Bài giảng Powerpoint, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng - Vật lí 12.