Giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà vật lí Mĩ và Đức

Hiệp Khách Quậy Hình bên dưới là một trong những hình chụp đầu tiên do Stefan W. Hell thực hiện bởi kĩ thuật STED. Bên trái là ảnh vi khuẩn E.coli chụp bằng kĩ thuật huỳnh quang bình thường; bên phải là ảnh chụp cũng của vi khuẩn E.coli thực hiện bằng kĩ thuật STED. Độ phân giải của ảnh STED tốt hơn gấp ba lần so với... Xin mời đọc tiếp.

Theo tin từ trang chủ NobelPrize.org, Giải thưởng Nobel Hóa học 2014 đã thuộc về ba nhà khoa học:

Eric Betzig, người Mĩ
Stefan W. Hell, người Đức
William E. Moerner, người Mĩ

Giải thưởng tôn vinh đóng góp của họ trong việc phát triển kĩ thuật hiển vi huỳnh quang siêu phân giải (STED).

Hình bên dưới là một trong những hình chụp đầu tiên do Stefan W. Hell thực hiện bởi kĩ thuật STED. Bên trái là ảnh vi khuẩn E.coli chụp bằng kĩ thuật huỳnh quang bình thường; bên phải là ảnh chụp cũng của vi khuẩn E.coli thực hiện bằng kĩ thuật STED. Độ phân giải của ảnh STED tốt hơn gấp ba lần so với kĩ thuật bình thường.

Cả ba nhà khoa học trên đều là nhà vật lí!

 

Mời đọc thêm