Quà tặng cho Fan Facebook của Thư Viện Vật Lý

Hiệp Khách Quậy Nhân dịp Fanpage Thư Viện Vật Lý đạt mốc 1000 người thích và chia sẻ, xin tặng các Fans thẻ quà tặng 20 000 Coin áp dụng cho hệ thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến! Xin mời đọc tiếp.

Nhân dịp Fanpage Thư Viện Vật Lý đạt mốc 1000 người thích và chia sẻ, xin tặng các Fans thẻ quà tặng 20 000 Coin áp dụng cho hệ thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến!

facebook

Cách nhận rất đơn giản, hãy vào Fan Facebook của Thư Viện Vật Lý tại tab Thẻ quà tặng (Link cụ thể: http://www.facebook.com/diendanvatly?sk=app_109988605784373) rồi làm theo hướng dẫn.

Trắc Nghiệm Trực Tuyến là hệ thống ngân hàng đề tắc nghiệm vật lý trực tuyến miễn phí, tuy nhiên có một số đề đặc biệt, các bạn muốn xem đầy đủ đáp án thì cần có một đóng góp nhất định nào đó, được quy về Coin xanh. Với thẻ quà tặng này, các bạn sẽ có 20 nghìn Coin để sử dụng cho các chức năng nâng cao đó.

Hy vọng nhận được các ý kiến phản hồi để chúng tôi phát triển tốt hơn nữa.

Xin cảm ơn

Mời đọc thêm