Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> duhoaibao

👤 Tác giả duhoaibao tải lên 52 tài liệu

Tải miễn phí 52 tài liệu đóng góp bởi tác giả duhoaibao.

Trắc nghiệm lí thuyết chương 7

• 2,870 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 14/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 6

• 3,290 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 5

• 3,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 4

• 2,419 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 3

• 1,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 2

• 1,977 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Trắc nghiệm lí thuyết chương 1

• 2,618 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 7-Lọc đề thi của bộ

• 3,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 6-Lọc đề thi của bộ

• 3,586 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 5-Lọc đề thi của bộ

• 3,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 3-Lọc đề thi của bộ

• 1,644 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 2-Lọc đề thi của bộ

• 1,642 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Bài tập chương 1-Lọc đề thi đã ra của bộ

• 1,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 7

• 2,532 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 6

• 2,278 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 5

• 2,760 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 3

• 2,340 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 2

• 2,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 1

• 2,232 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/09/2016

Luyện tập ôn thi THPT quốc gia 2015

• 1,518 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/05/2015

Đề và bài giải chi tiết môn lí, TN THPT 2014

• 1,354 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/06/2014

Trăc nghiệm sóng cơ có đáp án và hướng dẫn

• 3,716 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 16/08/2013

BT Trắc nghiệm dao động cơ có đáp án và HD giải

• 4,394 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/08/2013

Tài liệu tham khảo-ôn thi TN THPT

• 1,374 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/08/2013

Trắc nghiệm lập phương trình dao động

• 1,277 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/08/2013

Bài tập trắc nghiệm chương 1, Lí 12CB

• 3,905 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/08/2013

Hướng dẫn soạn giáo án trình chiếu

• 954 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/08/2013

Cơ sở khoa học của hoạt động sáng tạo

• 980 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 04/08/2013

Giải BT vật lí bằng máy tính cầm tay

• 3,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/08/2013

BÀI 28. TIA X

• 3,334 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/01/2013

BÀI 27. TIA HỒNG NGOẠI. TIA TỬ NGOẠI

• 3,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/01/2013

BÀI 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ

• 3,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/01/2013

BÀI 25. GIAO THOA ÁNH SÁNG

• 2,159 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/01/2013

BÀI 23-TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

• 4,123 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 31/01/2013

Cấu tạo chất

• 1,021 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 05/03/2012

Lực hướng tâm (giảm tải)

• 2,224 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 05/03/2012

Lực hướng tâm

• 1,516 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 06/12/2010