Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Tuệ Gia

👤 Tác giả Trần Tuệ Gia tải lên 759 tài liệu

Tải miễn phí 759 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Tuệ Gia.

Đề thi thử THPTQG Trường Đô Lương Nghệ An 2023

• 1,423 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm và đề kiểm tra vật lý

• Ngày tải lên: 29/12/2022

Đề thi thử THPTQG Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh 2022 - 2023

• 1,340 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm và đề kiểm tra vật lý

• Ngày tải lên: 27/12/2022

Đề thi thử THPTQG Marie Curi Hồ Chí Minh 2022 - 2023 

• 1,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm và đề kiểm tra vật lý

• Ngày tải lên: 26/12/2022

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 7 - Cánh diều Vật lý 10

• 1,405 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 5 - Cánh diều Vật lý 10

• 1,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 4 - Cánh diều Vật lý 10

• 1,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 3 - Cánh diều Vật lý 10

• 1,355 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 2 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 1,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 1 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 1,490 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Ôn tập Giữa kỳ I lần 3 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 1,343 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Ôn tập Giữa kỳ I lần 2 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 1,347 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Ôn tập Giữa kỳ I lần 1 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 1,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 4

• 1,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 3

• 1,663 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/10/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 2

• 1,448 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Lý thuyết Dự đoán Xác Suất cao Full Kiến thức (11 + 12) 2022 lần 3

• 1,424 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2022

Đề thi thử THPTQG Sầm Sơn Thanh Hóa 2022

• 1,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi thử THPTQG Đô Lương Nghệ An 2022

• 1,358 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi thử THPTQG Trần Phú Hà Tĩnh 2022

• 1,385 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Đề thi thử THPTQ Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022

• 1,522 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/03/2022

Đề thi thử THPTQ Thăng Long Hà Nội 2022

• 1,652 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/03/2022

Đề thi thử THPTQG Quỳnh Lưu Nghệ An 2022

• 1,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề thi thử THPTQG Như Thanh Thanh Hóa 2022

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề thi thử THPTQG Quan Hoa Thanh Hóa 2022

• 1,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề thi thử THPTQG Yên Lạc Vĩnh Phúc 2022

• 1,493 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/02/2022

Đề thi thử THPTQG Yên Hòa Hà Nội 2022

• 1,381 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề thi thử THPTQG Yên Khánh Ninh Bình 2022

• 1,411 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 16

• 1,489 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý Theo chương Lớp 12 năm 2021 lần 11

• 1,488 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 9

• 1,497 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 8

• 1,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 6

• 1,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 5

• 1,537 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 4

• 1,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 3

• 1,430 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 2

• 1,493 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 1

• 536 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài toán Liên quan Dao động Tắt dần của Con lắc đơn

• 1,415 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài toán Liên quan Dao động Tắt dần của Con lắc lò xo

• 1,384 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài toán Liên quan Đến Thay đổi Chu kỳ Con lắc đơn

• 1,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài toán Liên quan Đến Va chạm Con lắc đơn

• 1,430 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/09/2021

Bài toán Liên quan đến Hai Con lắc Lò xo cùng dao động

• 1,412 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài toán Liên quan Đến chiều dài Con lắc lò xo

• 1,369 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Các dạng toán liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo

• 1,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Đề thi thử THPTQG Hương Sơn Hà Tĩnh 2021

• 1,454 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/07/2021

Đề thi thử THPTQG Hương Sơn Hà Tĩnh 2021

• 1,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 531 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 1,721 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 1,604 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi thử THPTQG Thăng Long Hà Nội 2021

• 1,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 1,718 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/03/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 1,762 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 851 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/02/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh 2021

• 1,560 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Lào Cai 2021

• 1,444 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Thái Bình 2021

• 1,711 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Tiên Du Bắc Ninh 2021

• 1,507 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh 2021

• 1,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 19

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 18

• 1,455 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 17

• 1,432 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 11 năm 2020 - 2021 lần 17

• 1,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 17

• 1,605 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 16

• 1,493 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 15

• 556 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề khảo sát chất lượng Vật lý 11 Chương 3 năm 2020 lần 6

• 1,749 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Giao thoa Sóng Phân dạng chi tiết Các dạng toán

• 596 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 4

• 1,505 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Dao động cơ và Sóng 2020 lần 5

• 1,624 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/10/2020

Bài toán Thời gian Trong dao động điều hòa

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo

• 1,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/09/2020

Năng lượng dao động Con lắc lò xo

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Đề thi thử THPTQG Đô Lương Nghệ An 2020

• 1,342 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/07/2020

ÔN TẬP HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA MẠCH RLC

• 1,586 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 17/03/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 8

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 7

• 1,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 6

• 1,543 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG KIM LIÊN HÀ NỘI 2020

• 628 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HÀ GIANG 2020

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/02/2020

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Chuyên Thái Nguyên 2019 - 2020

• 1,295 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2019 - 2020

• 1,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 Trường Sóc Sơn Hà Nội 2019 - 2020

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Sở Giáo dục Nam Định

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Chu Văn An Hà Nội

• 838 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Đa Phúc Hà Nội (Giải chi tiết)

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Yên Hòa Hà Nội

• 555 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2019