Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Tuệ Gia

👤 Tác giả Trần Tuệ Gia tải lên 759 tài liệu

Tải miễn phí 759 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Tuệ Gia.

Đề thi thử THPTQG Liên Trường Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 01/02/2023

Đề thi thử THPTQG Việt Yên Bắc Giang 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 01/02/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Ân Thi Hưng Yên 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 31/01/2023

Đề thi thử THPTQG Hoàng Hoa Thám Hồ Chí Minh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 31/01/2023

Đề thi thử THPTQG Liên Trường Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 30/01/2023

Đề thi thử THPTQG Quảng Xương I Thanh Hóa 2023 lần 2

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 29/01/2023

Đề thi thử THPTQG Lê Văn Hưu Thanh Hóa 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 29/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh 2023 lần 2

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 16/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Mai Anh Tuấn Thanh Hóa 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 16/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 14/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Phạm Phú Thứ Hồ Chí Minh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 16/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Quảng Xương 4 Thanh Hóa 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 12/01/2023

Đề thi thử THPTQG Chuyên Hạ Long Quảng Linh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 11/01/2023

Đề thi thử THPTQG Nguyễn Chí Thanh Hồ Chí Minh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 11/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trần Phú Hồ Chí Minh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 11/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 10/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Yên Thế Bắc Giang 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 10/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 08/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 08/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 08/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Cầu Xe Hải Dương 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 08/01/2023

Đề thi thử THPTQG Võ Văn Kiệt Hồ Chí Minh 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 08/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trung tâm Luyện thi Đại học Sư phạm I Hà Nội 2023 lần 5

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 04/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trung tâm Luyện thi Đại học Sư phạm I Hà Nội 2023 lần 4

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 04/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trung tâm Luyện thi Đại học Sư phạm I Hà Nội 2023 lần 2

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 01/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trung tâm Luyện thi Đại học Sư phạm I Hà Nội 2023 lần 1

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 01/01/2023

Đề thi thử THPTQG Trường Nam Việt Hà Nội 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 01/01/2023

Đề thi thử THPTQG Tam Phước Đồng Nai 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 30/12/2022

Đề thi thử THPTQG Trường Đô Lương Nghệ An 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 29/12/2022

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2023 lần 3

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 29/12/2022

Đề thi thử THPTQG Nguyễn Thượng Hiền Hồ Chí Minh 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 29/12/2022

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang 2022 - 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 27/12/2022

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 2022 - 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 27/12/2022

Đề thi thử THPTQG Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh 2022 - 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 27/12/2022

Đề thi thử THPTQG Bùi Thị Xuân Hồ Chí Minh 2022 - 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 26/12/2022

Đề thi thử THPTQG Marie Curi Hồ Chí Minh 2022 - 2023 

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 26/12/2022

Đề thi thử THPTQG Phan Huy Chú Đống Đa Hà Nội 2022 - 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 26/12/2022

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 7 - Cánh diều Vật lý 10

• 560 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 2022 - 2023

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 22/12/2022

Đề thi thử THPTQG Trần Nhân Tông Nam Định 2022 - 2023

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 22/12/2022

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 5 - Cánh diều Vật lý 10

• 536 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 4 - Cánh diều Vật lý 10

• 535 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 3 - Cánh diều Vật lý 10

• 546 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 02/01/2023

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 2 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 612 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Ôn tập Học kỳ I lần 1 - Chân trời Sáng tạo Vật lý 10

• 667 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 4

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 3

• 857 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/10/2022

Đề Kiểm tra Chất lượng Giữa học kỳ 1 Vật lý 12 năm 2022 lần 2

• 641 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Lý thuyết Dự đoán Xác Suất cao Full Kiến thức (11 + 12) 2022 lần 3

• 614 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2022

Đề thi thử THPTQ Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/03/2022

Đề thi thử THPTQG Quan Hoa Thanh Hóa 2022

• 548 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề thi thử THPTQG Yên Hòa Hà Nội 2022

• 579 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 16

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý Theo chương Lớp 12 năm 2021 lần 11

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 9

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 8

• 909 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 6

• 619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 5

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 4

• 613 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 3

• 628 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 2

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 1

• 1,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài toán Liên quan Đến Thay đổi Chu kỳ Con lắc đơn

• 570 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài toán Liên quan Đến Va chạm Con lắc đơn

• 605 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/09/2021

Bài toán Liên quan Đến chiều dài Con lắc lò xo

• 566 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Các dạng toán liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo

• 574 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 1,060 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 919 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 803 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Long An 2021

• 917 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/03/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 960 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021

• 1,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/02/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh 2021

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Lào Cai 2021

• 643 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Thái Bình 2021

• 910 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Tiên Du Bắc Ninh 2021

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề thi thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh 2021

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 19

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 18

• 654 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 năm 2021 lần 17

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 11 năm 2020 - 2021 lần 17

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 17

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 16

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 10 năm 2020 - 2021 lần 15

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Đề khảo sát chất lượng Vật lý 11 Chương 3 năm 2020 lần 6

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Giao thoa Sóng Phân dạng chi tiết Các dạng toán

• 1,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 4

• 2,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Dao động cơ và Sóng 2020 lần 5

• 2,153 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/10/2020

Bài toán Thời gian Trong dao động điều hòa

• 1,172 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/09/2020

Năng lượng dao động Con lắc lò xo

• 1,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Đề thi thử THPTQG Đô Lương Nghệ An 2020

• 1,871 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/07/2020

ÔN TẬP HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA MẠCH RLC

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 17/03/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 8

• 845 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 7

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG MEGABOOK 2020 LẦN 6

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG KIM LIÊN HÀ NỘI 2020

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HÀ GIANG 2020

• 1,384 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/02/2020

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Chuyên Thái Nguyên 2019 - 2020

• 1,821 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2019 - 2020

• 1,866 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề kiểm tra học kỳ 1 Trường Sóc Sơn Hà Nội 2019 - 2020

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Sở Giáo dục Nam Định

• 1,875 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Chu Văn An Hà Nội

• 1,367 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Đa Phúc Hà Nội (Giải chi tiết)

• 1,219 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2019

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12 Trường Yên Hòa Hà Nội

• 1,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2019