Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Quốc Thái

👤 Tác giả Quốc Thái tải lên 113 tài liệu

Tải miễn phí 113 tài liệu đóng góp bởi tác giả Quốc Thái.

SỞ HÀ NỘI 2022 (File word kèm giải)

• 543 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Sở Thái Nguyên 2022 (File word kèm giải)

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Sở Hà Tĩnh 2022 (File word kèm giải)

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Đề 2022 - Hà Tĩnh lần 2

• 664 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Chuyên Bắc Ninh

• 670 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Sở Nam Định Đợt 2

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Sở Hà Tĩnh

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Sở Bắc Ninh

• 715 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Sở Bắc Giang

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Penbook Hocmai - Đề 6

• 660 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Đề 2022 - Penbook Hocmai - Đề 5

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Bài tập về Từ thông và Cảm ứng điện từ

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Từ trường của một số dạng dòng điện_LỜI GIẢI

• 1,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Thuyết Electron có giải - Đặng Việt Hùng

• 1,062 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Nguyên lí II của nhiệt động lực học

• 623 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Phương trình trạng thái khí lí tưởng

• 672 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Bảo toàn Động lượng - Có giải

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Quy tắc hợp lực song song có giải - Đặng Việt Hùng

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Ba Định luật Niuton có giải - Đặng Việt Hùng

• 797 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 18/08/2021

Chủ đề 07. Đồ thị dao động điều hòa

• 647 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2021

57 đề thi thử Toán 2020 theo tinh giản lần 2 BGD có lời giải chi tiết

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 22/06/2020

Đề tinh giản theo minh họa 2 môn Toán năm 2020 (Đề 2)

• 664 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/05/2020

Đề Hóa chuẩn 2020 - Đề 3

• 851 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề Hóa chuẩn 2020 - Đề 2

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề Hóa chuẩn 2020 - Đề 1

• 790 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề thi Toán 2020 chuẩn số 3

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề thi Toán 2020 chuẩn số 2

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề thi Toán 2020 chuẩn số 1

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề chuẩn 2020 Vật Lý - Đề 3

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề chuẩn 2020 Vật Lý - Đề 2

• 916 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề chuẩn 2020 Vật Lý - Đề 1

• 1,067 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2020

Đề thi thử Hóa 2020 - Đề tập huấn tỉnh Bắc Ninh - Mã 120

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/02/2020

Đề thi thử Hóa 2020 - KSCL chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 2 -Mã 111

• 897 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/02/2020

Đề 2020 Megabook số 5

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Đề 2020 Moon.vn Lại Đắc Hợp

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Đề 2020 CCbook Vũ Tuấn Anh số 5

• 871 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Đề thi 2020 Đặng Việt Hùng số 5

• 908 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Đề thi thử Hóa 2020 cực chuẩn bản word có lời giải

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 12/12/2019

Chương 6 đầy đủ Khúc xạ ánh sáng

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 30/10/2019

Chuyên đề Vật lý 10 tổng hợp - Tổng hợp lực và phân tích lực

• 744 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 30/10/2019

CHUYÊN ĐỀ 4. TỪ TRƯỜNG

• 876 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 21/08/2019

Bài toán liên quan đến kích thích dao động

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/08/2019

Chủ đề 5 - Tổng hợp dao động

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/08/2019

Chủ đề 06. Mạch RLC có R thay đổi

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Chủ đề 16. Biến đổi chu kì con lắc đơn

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Chủ đề 04. Bài toán về thời gian

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 31/07/2019

251 câu sóng cơ học từ các trường

• 1,188 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/05/2019

38 câu điện tích điện trường

• 598 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 22/05/2019

61 câu Lý thuyết cảm ứng điện từ

• 657 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Các định luật Niuton và ứng dụng

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/05/2019