Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Teacher568

👤 Tác giả Teacher568 tải lên 19 tài liệu

Tải miễn phí 19 tài liệu đóng góp bởi tác giả Teacher568.

Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia

• 6,165 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/05/2011

Kiểm tra 15 Phút - Lượng tử ánh sáng + Đáp án

• 2,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 21/12/2009

Kiểm tra 15 phút + đáp án - Sóng ánh sáng

• 2,340 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 21/12/2009

Tiết 1:DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (NGUYỄN VĂN TỚI)

• 3,429 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/11/2009

Tán sắc ánh sáng (Nguyễn Văn Tới)

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/11/2009

Tiết 19 - Sóng cơ

• 996 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Đề kiểm tra HK 1 - THPT An Dương Vương, Hà Nội

• 804 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Đề kiểm tra Điện xoay chiều

• 1,501 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Đề thi HSG lớp 10 - THPT Hàm Yên

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Flash chuyển động tròn đều và dao động điêu hòa

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/11/2009