Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phạm Hoàng Đạo

👤 Tác giả Phạm Hoàng Đạo tải lên 21 tài liệu

Tải miễn phí 21 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phạm Hoàng Đạo.

53 câu LT Hạt Nhân THPT QG 2017

• 826 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/06/2017

54 câu LT Lượng tử ánh sáng THPT QG 2017

• 890 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/06/2017

60 câu LT Sóng Ánh sáng THPT QG 2017

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/06/2017

88 câu LT Điện xoay chiều THPT QG 2017

• 594 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/06/2017

50 câu LT sóng cơ THPT QG 2017

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/06/2017

Ôn tập LT Dao động điều hòa 2017

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/06/2017

Tiểu luận-Cuộc đời và sự nghiệp Issac Newton

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 26/04/2015

BT khúc xạ và phản xạ toàn phần (nâng cao)

• 6,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/04/2015

9 giáo án giảng dạy (lớp 10 hk2)

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/04/2015